Skip to content
Trang chủ » การใช้งาน Python: รูปแบบและการนำไปใช้ในโปรเจ็กต์ของคุณ

การใช้งาน Python: รูปแบบและการนำไปใช้ในโปรเจ็กต์ของคุณ

สอน Python เบื้องต้น จนใช้ได้จริง #01

การใช้งาน Python

การใช้งาน Python: พื้นฐานและการติดตั้ง

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกวงกลมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรขนาดใหญ่ นักเรียน หรือนักเรียนคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เพิ่งแรกเรียนรู้เรื่องโค้ด Python เพราะ Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและอ่านออกแบบได้อย่างสวยงาม ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงพื้นฐานและวิธีการใช้งาน Python รวมถึงการติดตั้ง Python บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Python

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่มีชื่อเต็มว่า “Python Programming Language” และถูกสร้างขึ้นโดย Guido van Rossum ในปี ค.ศ. 1989 ซึ่งใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows, Mac, และ Linux ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สภาพแวดล้อมการพัฒนาซอฟต์แวร์ใน Python นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและมีความกระชับ จึงทำให้แม้คุณไม่ได้มีพื้นที่ความรู้คอมพิวเตอร์ที่เป็นพิเศษ ก็สามารถเรียนรู้และเขียนโปรแกรมภาษา Python ได้

การติดตั้ง Python

เราสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Python ได้โดยไปยังเว็บไซต์หลักของ Python ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลด Python เวอร์ชันล่าสุดได้ฟรีที่ www.python.org/downloads

หลังจากดาวน์โหลด Python คุณสามารถเริ่มต้นติดตั้ง Python บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ตามคำแนะนำที่มีอยู่ในเว็บไซต์หลักของ Python

การใช้งานอินเตอร์เพรกเตอร์ใน Python

เมื่อเราติดตั้ง Python เรียบร้อยแล้ว เราสามารถเรียกใช้งานอินเตอร์แพรกเตอร์ของ Python ได้โดยพิมพ์คำสั่ง python ในหน้าต่างของ Command Prompt หรือ Terminal

หลังจากเรียกใช้งานอินเตอร์แพรกเตอร์ของ Python แล้ว เราสามารถเขียนและรันโค้ด Python บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้

ตัวอย่างโค้ด Python ง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณรู้จักกับ Python ได้มากขึ้น คือแสดงผลข้อความ “Hello, World!”

“`python
print(“Hello, World!”)
“`

การจัดการตัวแปรและข้อมูลใน Python

ในภาษา Python เราสามารถสร้างตัวแปรเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เราต้องการได้ ตัวแปรใน Python ไม่ต้องระบุชนิดของข้อมูลในขณะที่เราประกาศตัวแปร แทนที่เราจะต้องระบุชนิดข้อมูลดังนั้นภาษา Python เป็นภาษาที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น

ตัวอย่างการสร้างตัวแปรใน Python

“`python
x = 5
y = “Hello, World!”
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เราสร้างตัวแปร x และกำหนดค่าให้เท่ากับ 5 และสร้างตัวแปร y และกำหนดค่าให้เท่ากับ “Hello, World!”

เมื่อเรามีตัวแปรเราสามารถใช้งานตัวแปรนี้ในโค้ด Python ของเราได้

“`python
print(x)
print(y)
“`

ตัวอย่างข้างต้นจะแสดงผลลัพธ์เป็นตามรายการด้านล่าง

“`
5
Hello, World!
“`

ควบคุมการทำงานของโปรแกรมด้วยคำสั่งควบคุมใน Python

ในการเขียนโปรแกรม เราต้องการให้โปรแกรมของเราทำงานตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ในภาษา Python เราสามารถควบคุมกระบวนการทำงานของโปรแกรมด้วยคำสั่งควบคุมต่าง ๆ เช่น คำสั่ง If, คำสั่ง For, และคำสั่ง While

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง If ใน Python

“`python
x = 10
if x > 5:
print(“x is greater than 5”)
else:
print(“x is less than or equal to 5”)
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เราใช้คำสั่ง If เพื่อตรวจสอบว่าค่าของ x มากกว่า 5 หรือไม่ แล้วแสดงผลลัพธ์ตามเงื่อนไข

ถ้าค่าของ x มากกว่า 5 โปรแกรมจะแสดงผล “x is greater than 5” และถ้าค่าของ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 โปรแกรมจะแสดงผล “x is less than or equal to 5”

การใช้ฟังก์ชันและการนำเข้าและส่งออกข้อมูลใน Python

ในภาษา Python เราสามารถใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ในภาษาได้ หรือสร้างฟังก์ชันของเราเอง เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมของเรา

ฟังก์ชันใน Python ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานและประมวลผลข้อมูล ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน int() ใช้สำหรับแปลงค่าให้เป็นจำนวนเต็ม และฟังก์ชัน print() ใช้สำหรับแสดงผลข้อความไปยังหน้าจอ

การใช้ฟังก์ชันภายในโปรแกรม Python

“`python
x = 5
y = 3
print(“The sum of x and y is:”, x + y)
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เราใช้ฟังก์ชัน print() เพื่อแสดงผลผลรวมของตัวแปร x และ y โดยใส่บอกตัวแปรตามหลังข้อความ

ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาคือ “The sum of x and y is: 8”

การนำเข้าและส่งออกข้อมูลใน Python

เราสามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์อื่นหรือโมดูลที่สร้างขึ้นเอง หรือโมดูลที่ให้มาพร้อมกับ Python

ตัวอย่างการนำเข้าและส่งออกข้อมูลใน Python

“`python
# Importing a module
import math
print(math.pi)

# Exporting data to a file
data = “Hello, World!”
with open(“data.txt”, “w”) as file:
file.write(data)
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เรานำเข้าโมดูล math เพื่อใช้งานค่า pi และแสดงผลลัพธ์

ในบรรทัดถัดไป เราสร้างไฟล์ชื่อ “data.txt” และส่งข้อมูล “Hello, World!” ไปยังไฟล์นั้น

การใช้งานโมดูลและไลบรารีใน Python

Python มีไลบรารีหลายแห่งที่ได้รับความนิยม ทำให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันที่อยู่ในไลบรารีนี้ได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างการใช้งานโมดูลและไลบรารีใน Python

“`python
# Using a module
import random
print(random.randint(1, 10))

# Using a library
from math import factorial
print(factorial(5))
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เรานำเข้าโมดูล random เพื่อใช้งานฟังก์ชัน randint() เพื่อสุ่มตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 10

ในบรรทัดถัดไป เรานำเข้าฟังก์ชัน factorial() จากโมดูล math เพื่อคำนวณค่าตัวประกอบของเลข 5

เทคนิคการเขียนโค้ดและการปรับปรุงประสิทธิภาพใน Python

การเขียนโค้ดในภาษา Python ควรจะเป็นรูปแบบที่อ่านง่ายและเข้าใจได้ ดังนั้นเราควรจะทำความเข้าใจกับคำศัพท์และสัญลักษณ์โดยศึกษาไลบรารีและโครงสร้างข้อมูลที่ถูกใช้ในโ

สอน Python เบื้องต้น จนใช้ได้จริง #01

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: การใช้งาน python ฝึกเขียน python, การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น, เขียนโปรแกรม python ออนไลน์, เรียน Python ฟรี, รวมโค้ด python, ตัวอย่างโปรแกรมที่เขียนด้วย python, ภาษาไพทอน สรุป, Python

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การใช้งาน python

สอน Python เบื้องต้น จนใช้ได้จริง #01
สอน Python เบื้องต้น จนใช้ได้จริง #01

หมวดหมู่: Top 18 การใช้งาน Python

Python มีการใช้งานอย่างไร

Python มีการใช้งานอย่างไร

Python คือภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายวงการ เรียงจากการเขียน script ง่ายและอ่านง่าย ผู้เริ่มต้นสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและพัฒนาศักยภาพอย่างรวดเร็ว นี่คือบทความที่กล่าวถึงการใช้งาน Python และการแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้หรือใช้งานภาษาโปรแกรมระดับเริ่มต้นของ Python

เครื่องมือและฟรีเป็นคำที่สามารถเอาประโยชน์ที่สุด

Python เป็นภาษาโปรแกรมฟรีแบบอ๊อดี้ ซึ่งหมายความว่ามันสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี โดยท่านไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนั้น Python ยังมีความรอบรู้สูง เนื่องจากมีผู้ใช้มากมายทั่วโลก ท่านสามารถเข้าถึงชุมชนของนักพัฒนาที่ใหญ่และตัวอย่างโค้ดที่เต็มไปด้วยความตั้งใจเพื่อนำไปใช้งานต่อได้

มีการใช้งานและการพัฒนาในส่วนต่างๆ

Python มีองค์ประกอบและเครื่องมือที่หลากหลายมาก เนื่องจากนั้นส่งผลให้มีการนำ Python ไปใช้งานในหลากหลายวงการ เช่น การพัฒนาเว็บ เขียนสคริปต์ การวิเคราะห์ข้อมูล เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การประมวลผลภาพ การสร้างเกม และอื่นๆ สิ่งที่ทำให้ Python สามารถใช้งานได้กับงานทั้งหมดนี้ได้เป็นองค์ประกอบหนึ่งเพราะมีไลบรารี่และเครื่องมือที่มีอยู่มากมายเพื่อให้สามารถทำงานเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและง่าย

เป็นภาษาที่อ่านง่ายและมีไวยากรณ์ที่ชัดเจน

หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ Python เป็นภาษาโปรแกรมยอดนิยมคือการเขียนโค้ดที่รู้สึกง่ายและอ่านได้ง่ายมากกว่าภาษาโปรแกรมอื่น ไวยากรณ์ของ Python เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเริ่มต้นเขียนโค้ดได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ขนาดของโค้ดใน Python ยังสั้นกว่าด้วย เพราะข้อดีและสิ่งนี้ช่วยให้อัลกอริทึมในการเขียนได้ง่ายและเข้าใจได้คล้ายประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ทุกวัน

ตัวอย่างของ Python

นี่คือตัวอย่างของการเขียนโค้ด Python ที่บันทึกชื่อและอายุของบุคคล:

“`
people = {
“John”: 25,
“Jane”: 30,
“Mark”: 35
}

for name, age in people.items():
print(f”{name} is {age} years old.”)
“`
ผลลัพธ์ที่ได้:

“`
John is 25 years old.
Jane is 30 years old.
Mark is 35 years old.
“`

ขออนุญาตเล่าให้ฟังจากสาเหตุก่อให้เกิดว่าทำไมมันได้อย่างนี้

– เรากำหนดตัวแปร `people` เป็นพจนานุกรมที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและอายุของบุคคล
– เราใช้ลูป `for` เพื่อวนรอบผลลัพธ์ของ `people` และนำหนึ่งคู่ของ `name` และ `age` ในแต่ละรอบ
– ในทุกๆรอบของลูป เราใช้ `print` เพื่อพิมพ์ข้อความที่แสดงชื่อและอายุของบุคคล

ถามคำถามที่ถามบ่อย

คำถาม 1: Python เหมาะสำหรับใคร?

Python เหมาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกระดับความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมครั้งแรก นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการภาษาโปรแกรมที่ดีในการสร้างแอพพลิเคชั่นเชิงแตกต่าง หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาโค้ดหรือสคริปต์ให้ง่าย ๆ เพื่อให้งานที่เล็กน้อย

คำถาม 2: Python มีความแตกต่างกับภาษาโปรแกรมอื่นอย่างไร?

Python มีวัตถุประสงค์ในการทำให้โค้ดง่ายต่อการอ่านและเขียน ภาษาอื่นๆ อาจมีไวยากรณ์ที่ซับซ้อนกว่า และเรียกใช้งานโครงสร้างคำสั่งที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ Python ยังเป็นภาษาที่มีชุมชนที่อุ่นใจและสนับสนุนที่ทั่วไปโดยผู้ใช้มากมาย

คำถาม 3: Python สามารถใช้งานร่วมกับภาษาอื่นได้หรือไม่?

ใช่ Python สามารถใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรมอื่นได้ คุณสามารถเรียกใช้โมดูลที่เขียนด้วยภาษาอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถเรียกใช้โมดูลของภาษา C ใน Python เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในส่วนของระบบ

คำถาม 4: Python จะเป็นภาษาโปรแกรมยอดนิยมอย่างไร?

Python เป็นภาษาโปรแกรมยอดนิยมเนื่องจากมีความรับรู้สูง ทำให้ไม่ยากต่อการเรียนรู้ เครื่องมือและทรัพยากรอื่นๆ ที่มีอยู่เพื่อการสนับสนุน โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ไวยากรณ์ของ Python ชัดเจนและเข้าใจง่าย ทำให้โค้ดง่ายต่อการอ่านและพัฒนา

สรุป

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่แพร่หลายและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหลายวงการ มันเป็นเครื่องมือและฟรีให้คุณสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคุณได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการใช้งานเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์หลากหลายนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการนักพัฒนา ด้วยความเข้าใจง่ายและไวยากรณ์ที่ชัดเจน Python เป็นภาษาโปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกเลเวลเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ กรอบการทำงานและโครงสร้างของ Python ทำให้นักพัฒนาสามารถย่อรูปภาพการทำงานของระบบได้อย่างชัดเจน

ห้ามพลาด FAQs

คำถาม: Python เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้พัฒนาภาษาโปรแกรมหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ Python เป็นภาษาโปรแกรมที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้เริ่มต้นในพัฒนาภาษาโปรแกรม การเขียนโค้ดและวัตถุประสงค์ของภาษาโปรแกรมใน Python ง่ายต่อการทำงานและอ่าน

คำถาม: Python เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ Python เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ พร้อมกับ Django (เฟรมเวอร์กับเว็บไซต์ Python) Python สามารถใช้ในการสร้างเว็บไซต์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คำถาม: การเรียนรู้ Python คุ้มค่าขนาดไหน?
คำตอบ: การเรียนรู้ Python คุ้มค่าอย่างแน่นอน Python เป็นภาษาโปรแกรมที่กว้างขวางมีประสบการณ์สูงและใช้กันอย่างแพร่หลาย ท่านสามารถเรียนรู้หลักการพื้นฐานพร้อมกับฟรีออนไลน์หรือคอร์สออฟไลน์

คำถาม: Python มีความเร็วในการทำงานที่ดีหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ Python เป็นภาษาโปรแกรมที่เร็วพอสมควร ภาษาทั่วไปจะใช้เวลาน้อยกว่าแม้กระทั่งเทียบกับภาษาщумาวมาก แต่ในความเร็วการประมวลผล Python มักจะช้ากว่าภาษาประมวลผลที่ต่อเนื่องอื่นๆ แต่คำแนะนำคือหากคุณต้องการประสิทธิภาพที่ดีและความแม่นยำในการประมวลผลคุณควรพิจารณาใช้หรือนำเข้าฟังก์ชันที่เขียนด้วยภาษา C/C++

โปรแกรม Python เสียเงินไหม

โปรแกรม Python เสียเงินไหม

Python คือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขว้างในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความยุ่งยากในการใช้งานและความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายทำให้ Python กลายเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย คือเหตุผลที่มีผู้คนจำนวนมากที่สนใจที่จะเรียนรู้กับภาษานี้ แต่สำหรับบางคนอาจมีคำถามว่า โปรแกรม Python เสียเงินไหม?

ในความเป็นจริง Python เป็นภาษาโปรแกรมที่เปิดเผย (open-source) ซึ่งหมายความว่าใครก็สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการแก้ไขและปรับปรุงโค้ดแบบลักษณะของ “community-driven development” หรือการพัฒนาโดยชุมชน ซึ่งชุมชนของผู้ใช้ Python จะร่วมพัฒนาและปรับปรุง Python อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น Python มีความแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือในการใช้งานปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ เราจึงสามารถพัฒนาและปรับแต่งโปรแกรม Python ของเราได้ให้เข้ากับงานที่ทำอยู่อย่างลงตัว

แม้ว่า Python เป็นภาษาโปรแกรมเปิดเผยไว้ฟรี แต่ก็ยังมีบริการและผลิตภัณฑ์ที่สังเกตเห็นว่าเสียเงินบางส่วน ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ Python IDE (Integrated Development Environment) บางส่วนและหนังสือการเขียนโปรแกรม Python บางเล่ม แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ แต่มีการพิจารณาในการให้การสนับสนุนและบริการต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการศึกษาและการพัฒนาของพวกเขา

นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ไลบรารีและโมดูลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ Python ที่เสียเงินได้ ตัวอย่างเช่น Numpy, Pandas, Scikit-Learn, และ TensorFlow เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานกับ Python ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ที่สนใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโค้ดและการทำงานอาจพิจารณาใช้ซอฟต์แวร์และโมดูลเหล่านี้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Python เสียเงิน
1. ฉันจะต้องการชำระเงินเพื่อใช้ Python หรือไม่?
ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินใดๆ เพื่อใช้ Python โดยตรง คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Python ได้ฟรีจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Python และใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด

2. Python IDE คืออะไร และฉันจะต้องจ่ายเงินในการใช้ร่วมกับ Python หรือไม่?
Python IDE เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการพัฒนาและการเขียนโปรแกรมด้วย Python ซึ่งมีความสามารถในการสนับสนุนในการเขียนโค้ด ตรวจสอบข้อผิดพลาด และรันโปรแกรม Python รวมทั้งมีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ Python IDE หลายรูปแบบและเวอร์ชันที่มีการพิจารณาในการเสียเงิน อย่างไรก็ตาม มี Python IDE ที่เปิดให้บริการไว้ให้ใช้งานฟรีด้วย ตัวอย่างเช่น PyCharm Community Edition และ Anaconda ซึ่งมีฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพมากถึงคุณค่าในการใช้งาน

3. หนังสือในการเรียนรู้เกี่ยวกับ Python ต้องเสียเงินหรือไม่?
มีหนังสือการเขียนโปรแกรม Python หลากหลายเล่มที่มีจำหน่าย บางเล่มช่วยในการเรียนรู้พื้นฐานของภาษา Python และบางเล่มให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ค่าธรรมเนียมของหนังสือเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้เขียนและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สรุป
– Python เป็นภาษาโปรแกรมที่เปิดเผยและฟรีที่ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้โดยไม่มีข้อผูกมัด
– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานภาษา Python โดยตรง
– มี Python IDE หลายรูปแบบและเวอร์ชันที่เสียเงินและเวอร์ชันฟรีที่ให้บริการ
– หนังสือเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Python บางส่วนมีค่าใช้จ่าย แต่ก็มีหนังสือที่ฟรีเพื่อช่วยในการเรียนรู้ตามความจำเป็นของคุณ

ดังนั้น ถึงแม้ว่ามีบริการและผลิตภัณฑ์ที่เสียเงินบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Python แต่ในทางกลับกัน มีหลายตัวเลือกที่เป็นฟรีที่คุณสามารถใช้ได้สำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้ด้วยภาษาโปรแกรม Python นี้

ดูเพิ่มเติมที่นี่: kientrucxaydungviet.net

ฝึกเขียน Python

ฝึกเขียน Python: เริ่มต้นสู่การเป็นนักพัฒนาโปรแกรมแห่งอนาคต

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ด้วยความเรียบง่ายในการเริ่มต้นใช้งานและการเขียนโปรแกรมที่อ่านง่าย ทำให้มันเป็นภาษาที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความสนใจที่จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือจะพัฒนาตัวเองในสายงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมืออาชีพ

ในบทความนี้ เราจะสอนคุณเกี่ยวกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม Python และวิธีการพัฒนาทักษะของคุณไปในระดับอย่างมืออาชีพ

เริ่มต้นจากการติดตั้ง Python

การเริ่มต้นใช้ Python นั้นง่ายมาก ก่อนอื่น เราจำเป็นต้องติดตั้ง Python interpreter เพื่อให้คุณสามารถเขียนและรันโปรแกรม Python ได้

1. ไปที่เว็บไซต์ Python (https://www.python.org/) และดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Python สำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่ เช่น Windows, macOS หรือ Linux

2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ติดตั้ง Python และทำตามขั้นตอนในการติดตั้ง

3. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น คุณสามารถเข้าสู่สภาพแวดล้อม Python ของคุณได้ผ่าน Command Prompt (Windows) หรือ Terminal (macOS และ Linux) ด้วยการเรียกใช้คำสั่ง “python” รับรองว่าคุณได้ติดตั้ง Python สำเร็จแล้วถ้าหน้าต่างสภาพแวดล้อม Python ปรากฏขึ้น

เป็นเวลาที่จะเริ่มเขียนและรันโปรแกรม Python แล้ว! ฉันขอแนะนำให้คุณใช้แอนบอย (IDE) เพื่อช่วยในการเขียนและทดสอบโค้ดของคุณ ตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นได้แก่ PyCharm Community Edition, Visual Studio Code และ IDLE (ซึ่งเป็น IDE ตัวเริ่มต้นที่มากับการติดตั้ง Python)

เรียนรู้พื้นฐาน Python

การเขียนโปรแกรม Python หรือในความสามารถอื่นๆ มีไวยากรณ์เขียนที่มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้นักพัฒนาเรียนรู้โครงสร้างและรูปแบบเบื้องต้นของภาษานี้ คุณจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคแบบเล็กน้อย เช่น แทรกแทรกค่า, การเขียนคอมเมนต์, การประกาศตัวแปร และตัวอย่างการใช้งานสำหรับข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชนิดข้อมูลต่างๆ, คำสั่งเงื่อนไข, การทำซ้ำและฟังก์ชัน

นอกจากนี้ คุณยังต้องศึกษาเกี่ยวกับไลบรารีและโมดูลที่มีให้ใช้ภายใน Python เพื่อให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม และเพิ่มประสิทธิภาพของโค้ดของคุณ

การฝึกฝนฝีมือด้วยโปรเจ็กต์

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะของคุณในการเขียนโปรแกรมคือการทำโปรเจกต์จริงๆ ซึ่งคุณสามารถทดสอบความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของคุณได้

เริ่มต้นโดยการเลือกโปรเจกต์เล็กๆ ที่คุณสามารถจัดการได้โดยใช้ความรู้พื้นฐาน Python ที่คุณมีอยู่ ตัวอย่างของโปรเจกต์เล็กแบบตัวอย่างได้แก่ สร้างโปรแกรมคำนวณ BMI, เก็บข้อมูลผู้ใช้และวันเกิดของพวกเขา, หรือแปลงเลขโรมันเป็นเลขอารบิก

โปรเจกต์นี้จะช่วยให้คุณฝึกทักษะเชิงคอมพิวเตอร์หลายอย่าง เช่น การเขียนโค้ด Python, การทำงานกับข้อมูลอินพุตและการส่งออกผลลัพธ์ และการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมพื้นฐาน

ตัวอย่างโปรเจกต์เหล่านี้ก็ได้รับความนิยมมากในเว็บไซต์ออนไลน์ ทำให้คุณมีทรัพยากรอย่างไม่จำกัดที่จะศึกษาและเรียนรู้ตั้งแต่โค้ดพื้นฐานจนถึงระดับที่สูงขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

มีคำถามที่น่าสนใจและเป็นที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเริ่มต้นเขียน Python ที่อาจมีบางคนสงสัยเช่นเดียวกับคุณ นี่คือคำถามที่พบบ่อยบางครั้ง:

คำถาม: Python เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมหรือไม่?
ตอบ: ใช่! Python เป็นภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ด้วยไวยากรณ์ที่ง่ายในการเข้าใจและอ่าน คุณจะสามารถเรียนรู้การใช้งานและพัฒนาทักษะของคุณได้อย่างรวดเร็ว

คำถาม: จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการเฉพาะเพื่อเขียน Python หรือไม่?
ตอบ: ไม่! Python เป็นภาษาที่เขียนได้บนหลายระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, macOS, Linux, แฟลชไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์และอื่นๆ Python สามารถใช้งานได้กับเวอร์ชันของ Python interpreter ที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

คำถาม: มีคู่มือหรือแหล่งเรียนรู้ใดๆ ที่ควรนำมาใช้ในการเรียนรู้ Python หรือไม่?
ตอบ: ใช่! มีคู่มือและแหล่งเรียนรู้มากมายสำหรับการเรียนรู้ Python ออนไลน์ นอกจากบทความนี้แล้ว คุณสามารถหาคอร์สออนไลน์จากเว็บไซต์การศึกษาออนไลน์ที่มีชื่อเสียง หรือค้นหาวิดีโอบนเว็บไซต์แชร์วิดีโอออนไลน์ เช่น YouTube เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษา Python

คำถาม: สนใจเรียน Python แบบเข้าห้องเรียน มีคอร์สที่ควรเลือกหรือไม่?
ตอบ: ใช่! หากคุณต้องการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนและได้รับคำแนะนำจากผู้สอนมืออาชีพ คอร์สจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรด้านเทคโนโลยีเป็นตัวเลือกที่ดี คอร์สเหล่านี้รองรับการเรียนหรือให้คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม Python ทั้งหมด

คำถาม: อะไรคืออนาคตของภาษา Python?
ตอบ: ภาษา Python มีอนาคตที่สดใส ด้วยความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว นักพัฒนา Python มักพัฒนาโครงการที่ต้องการความอัตบาสัมพันธ์สูง และ Python ยังเป็นภาษาโปรแกรมที่เหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ซับซ้อนอย่างระบบปฏิบัติการ การปัดเป่าเครือข่าย และการทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่

สรุป

การเรียนรู้และฝึกฝนการเขียน Python เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักพัฒนาโปรแกรมอาชีพ ในบทความนี้ เราได้สอนคุณขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน Python และเรียนรู้พื้นฐาน นอกจากนี้คุณยังได้รับคำแนะนำเพื่อฝึกฝนทักษะของคุณผ่านโปรเจกต์ที่หลากหลาย

ภายหลังจากที่คุณฝึกฝนทักษะ Python ให้คุณเริ่มต้นศึกษาขั้นสูงขึ้น เช่น การใช้งานไลบรารีและโมดูลใน Python การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และหลายๆอย่างอีกเพียบ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะของคุณ

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

โปรแกรมภาษาไพธอนเป็นภาษาโปรแกรมที่ต้องการไม่มากนักในการเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการโครงสร้างการเขียนโปรแกรมที่สูง นอกจากนี้ภาษาไพธอนยังมีความสามารถในการใช้งานกับแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกด้วย จึงทำให้เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

การสร้างภาษาไพธอน
ภาษาไพธอนถูกสร้างขึ้นโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ชาวดัตช์ชื่อกุดวาน รอสัม พิเศษ (Guido van Rossum) ในปีพ.ศ. 2533 กุดวานใช้ชื่อภาษาไพธอนมาจานวนตัวอักษรที่อยู่ในอาร์ททิเฟอร์ม ซึ่งเป็นอริกานอสตราภาษาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นภาษาขั้นสูงที่ใช้เรียกเทียบเท่าเวลาในการสร้างโมเดล ผ่านความยืดหยุ่นสูงที่สุดและความรวดเร็วในภาษาซ้ำซ้อน

โครงสร้างของภาษาไพธอน
เนื่องจากหลักการโครงสร้างของภาษาไพธอนมีความยืดหยุ่น การใช้งานและการเรียกใช้งานของเฟรมเวิร์คของภาษาที่มีอยู่ในไลบรารีจำนวนมากสามารถปรับแต่งตามความต้องการของโปรแกรมเมอร์ได้ อย่างไรก็ตาม มีโครงสร้างหลักที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้โปรแกรมใช้งานได้อย่างถูกต้อง

1. ไวยกรณ์: ภาษาไพธอนถูกสร้างให้มีโครงสร้างไวยกรณ์ที่เป็นรูปแบบจำกัด ในตัวอย่างของภาษาไพธอน คำสั่งคือสิ่งพื้นฐานที่ใช้ในการเขียนไพธอน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาษาไพธอนเป็นภาษาโซ่ที่ใช้ในการใช้งานเดียวกันหลาย ๆ คน คำสั่งและด้วยการกระทำของคำสั่งเหล่านี้ทำให้โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ตัวแปร: ภาษาไพธอนอนุฟังจำเมตาอาร์กิวเมนต์ ไม่ต้องประกาศหรือระบุชนิดของข้อมูลก่อนใช้งานทำให้ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ ข้อมูลสามารถถูกเก็บได้ในตัวแปรต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น ซูเพิร์ท์ เท็นเซอร์ และลิสต์ และได้รับการโฮสต์ในขอบเขต (สำหรับอ็อบเจ็กต์)

3. การแสดง: เป็นรูปแบบกฎตัตกรรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อโครงสร้างของไวยกรณ์ที่มีอยู่ในภาษาของโปรแกรมไพธอน รูปแบบนี้ทำให้สามารถอ่านและเขียนโปรแกรมได้อย่างเข้าใจง่ายและถูกต้อง

4. การทำงาน: ไพธอนเป็นภาษาโปรแกรมที่รองรับทั้งการเขียนโปรแกรมแบบกระทำคำสั่งและการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้สอดคล้องกับความต้องการของโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย
1. มันยากที่จะเรียนรู้ภาษาไพธอนหรือไม่?
การเรียนรู้ภาษาไพธอนไม่ยากอย่างที่คิด เนื่องจากภาษานี้ใช้คำสั่งที่เข้าใจง่ายและถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และคอร์สเรียนภาษาไพธอนที่มีอยู่มากมาย ต้องการแค่ความพยายามและสมัครใจในการศึกษาเท่านั้น

2. ฉันสามารถใช้ภาษาไพธอนทำอะไรได้บ้าง?
ภาษาไพธอนมีความสามารถในการใช้งานกับหน้าเว็บเช่นสร้างเว็บไซต์ ถอดรหัสที่ซับซ้อน หรือประมวลผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีไลบรารีที่มากมายให้เลือกใช้งาน

3. จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียนรู้ภาษาไพธอนหรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียนรู้ภาษาไพธอน ภาษานี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยเพื่อการใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

4. ีฉันสามารถใช้ภาษาไพธอนสร้างแอพพลิเคชั่นในแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ไหม?
ใช่ ภาษาไพธอนเป็นภาษาโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก รองรับการใช้งานกับแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่มีอยู่ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์แปละที่ online

5. ฉันจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการเรียนรู้ภาษาไพธอน?
การเรียนรู้ภาษาไพธอนจะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าใจและการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ในสรุปภาษาไพธอนเป็นภาษาโปรแกรมที่ต้องการไม่มากนักในการเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการโครงสร้างการเขียนโปรแกรมที่สูง หากคุณต้องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือก่อนการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ การศึกษาภาษาไพธอนเป็นสิ่งที่แนะนำอย่างเต็มที่

คำถามที่พบบ่อย:
1. การเรียนรู้ภาษาไพธอนยากหรือไม่?
การเรียนรู้ภาษาไพธอนไม่ยากนักเนื่องจากมีคำสั่งที่เข้าใจง่ายและทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และคอร์สเรียนภาษาไพธอนที่มีอยู่มากมาย ทั้งนี้ให้ความพยายามในการศึกษาเท่านั้น

2. ฉันสามารถใช้ภาษาไพธอนทำอะไรได้บ้าง?
ภาษาไพธอนสามารถใช้งานได้ในหลายด้าน เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ การทำงานกับฐานข้อมูล หรือการประมวลผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีไลบรารีจำนวนมากที่อยู่ให้ใช้งาน

3. ฉันต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียนรู้ภาษาไพธอนหรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียนรู้ภาษาไพธอน ภาษานี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีความยืดหยุ่นและเข้าใจง่าย การมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมไม่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ภาษาไพธอน

4. ฉันสามารถใช้ภาษาไพธอนสร้างแอปพลิเคชันภายในแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ไหม?
ใช่ ภาษาไพธอนเป็นภาษาโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานได้กับแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ต้องใช้งานออนไลน์และออฟไลน์

5. ฉันจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการเรียนรู้ภาษาไพธอน?
การเรียนรู้ภาษาไพธอนจะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้

มี 16 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การใช้งาน python.

วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ขั้นตอนการติดตั้ง Python (ไพทอน) เวอร์ชั่น 3.6.3 ลงบน Windows 10
ขั้นตอนการติดตั้ง Python (ไพทอน) เวอร์ชั่น 3.6.3 ลงบน Windows 10
สอน Python เบื้องต้น จนใช้ได้จริง #01 - Youtube
สอน Python เบื้องต้น จนใช้ได้จริง #01 – Youtube
ขั้นตอนการติดตั้ง Python (ไพทอน) เวอร์ชั่น 3.6.3 ลงบน Windows 10
ขั้นตอนการติดตั้ง Python (ไพทอน) เวอร์ชั่น 3.6.3 ลงบน Windows 10
สอนไพธอน Python 3: การสร้างและเรียกใช้งาน Module - Youtube
สอนไพธอน Python 3: การสร้างและเรียกใช้งาน Module – Youtube
Ultimate Python | รวมคำสั่งใช้ Python ทำงาน Excel ทดลองเขียนได้ทันที!
Ultimate Python | รวมคำสั่งใช้ Python ทำงาน Excel ทดลองเขียนได้ทันที!
เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 62 การใช้งานเมธอด Maketrans() - ดีครับดอทคอม
เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 62 การใช้งานเมธอด Maketrans() – ดีครับดอทคอม
ขั้นตอนการติดตั้ง Pycharm (ไพชาร์ม) โปรแกรมที่ใช้เขียนภาษา Python (ไพทอน)
ขั้นตอนการติดตั้ง Pycharm (ไพชาร์ม) โปรแกรมที่ใช้เขียนภาษา Python (ไพทอน)
การประมวลผลสารสนเทศด้วย Python - ครูไอที
การประมวลผลสารสนเทศด้วย Python – ครูไอที
Download | เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมมิ่งสำหรับงานสารสนเทศ –  <Jaturapad>” style=”width:100%” title=”Download | เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมมิ่งสำหรับงานสารสนเทศ –  <Jaturapad>“><figcaption>Download | เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมมิ่งสำหรับงานสารสนเทศ –  <Jaturapad></figcaption></figure>
<figure><img decoding=
Python คืออะไร? เป็นภาษาที่ง่ายที่สุดจริงหรือ? | Skooldio Blog
หัดเขียนโปรแกรม Python สำหรับคนเป็น Excel มาก่อน : ตอนที่ 1 - เทพเอ็กเซล :  Thep Excel
หัดเขียนโปรแกรม Python สำหรับคนเป็น Excel มาก่อน : ตอนที่ 1 – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
เตรียมเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน Python
เตรียมเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน Python
เขียน Python Gui ด้วย Tkinter Ep1 - Introduction | Stackpython
เขียน Python Gui ด้วย Tkinter Ep1 – Introduction | Stackpython
หน่วย2_การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน -  ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-15 หน้า | Pubhtml5
หน่วย2_การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-15 หน้า | Pubhtml5
ความแตกต่างระหว่าง Python 2.X และ Python 3.X  ไพทอนแต่ละเวอร์ชั่นต่างกันอย่างไร
ความแตกต่างระหว่าง Python 2.X และ Python 3.X ไพทอนแต่ละเวอร์ชั่นต่างกันอย่างไร
เรียน Python เอาไปทำอะไรได้บ้าง ?
เรียน Python เอาไปทำอะไรได้บ้าง ?
ขั้นตอนการติดตั้ง Python (ไพทอน) เวอร์ชั่น 3.6.3 ลงบน Windows 10
ขั้นตอนการติดตั้ง Python (ไพทอน) เวอร์ชั่น 3.6.3 ลงบน Windows 10
สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Gui) - ครูไอที
สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Gui) – ครูไอที
วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
การใช้ Ide (Integrated Development Environment) กับ Python (ไพทอน) เบื้องต้น
การใช้ Ide (Integrated Development Environment) กับ Python (ไพทอน) เบื้องต้น
Python คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง - Youtube
Python คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง – Youtube
เครื่องมือสำหรับเขียน ภาษา Python Editor
เครื่องมือสำหรับเขียน ภาษา Python Editor
การใช้งาน Replit เพื่อใช้เขียนเว็บแอปด้วยภาษา Python - Youtube
การใช้งาน Replit เพื่อใช้เขียนเว็บแอปด้วยภาษา Python – Youtube
วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมแบบ Oop ง่าย ๆ ด้วย Python - Arnondora
เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมแบบ Oop ง่าย ๆ ด้วย Python – Arnondora
การเขียน Python เพื่อ Analysis ข้อมูล - Pantip
การเขียน Python เพื่อ Analysis ข้อมูล – Pantip
ภาษาโปรแกรม Python คืออะไร ? | 9Expert Training
ภาษาโปรแกรม Python คืออะไร ? | 9Expert Training
ภาษา Python เบื้องต้น บทที่ ๒: การติดตั้งโปรแกรม และไวยากรณ์เบื้องต้น ::  บล็อกของ Phyblas ;囧; いつか見えた空 ~ Φυβλαςのブログ
ภาษา Python เบื้องต้น บทที่ ๒: การติดตั้งโปรแกรม และไวยากรณ์เบื้องต้น :: บล็อกของ Phyblas ;囧; いつか見えた空 ~ Φυβλαςのブログ
วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ใช้งานโค้ด Python ใน Java ง่าย ๆ ~ Python 3
ใช้งานโค้ด Python ใน Java ง่าย ๆ ~ Python 3
ภาษาไพทอน - ครูไอที
ภาษาไพทอน – ครูไอที
การเขียนโปรแกรมด้วย Python ฉบับพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมด้วย Python ฉบับพื้นฐาน
ต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย Python Library + Framework | ร้านหนังสือนายอินทร์
ต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย Python Library + Framework | ร้านหนังสือนายอินทร์
แจกฟรีไฟล์สรุปไพธอนพื้นฐาน Python Cheat Sheet
แจกฟรีไฟล์สรุปไพธอนพื้นฐาน Python Cheat Sheet
Python Using Beautifulsoup | Ep.4 สอนการใช้งาน Python ดึงข้อมูล Website  (อัตโนมัติ) แบบง่ายๆ - Youtube
Python Using Beautifulsoup | Ep.4 สอนการใช้งาน Python ดึงข้อมูล Website (อัตโนมัติ) แบบง่ายๆ – Youtube
ชวนพูดจาภาษางู Ep.1 3 คำสั่ง Basic ในภาษา Python - True Digital Academy
ชวนพูดจาภาษางู Ep.1 3 คำสั่ง Basic ในภาษา Python – True Digital Academy
โปรแกรมเมอร์บ้านบ้าน] Python101 : บทที่ 5 การใช้งาน String (2) มาต่อเรื่อง การใช้ String หรือข้อความ ในรูปแบบต่าง ๆ ในภาษา Python 💻
โปรแกรมเมอร์บ้านบ้าน] Python101 : บทที่ 5 การใช้งาน String (2) มาต่อเรื่อง การใช้ String หรือข้อความ ในรูปแบบต่าง ๆ ในภาษา Python 💻
สอบถามการใช้งาน Python - Pantip
สอบถามการใช้งาน Python – Pantip
วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Python ภาษาโปรแกรมอนาคตไกล
Python ภาษาโปรแกรมอนาคตไกล
ภาษาโปรแกรม Python คืออะไร ? | 9Expert Training
ภาษาโปรแกรม Python คืออะไร ? | 9Expert Training
Python ทำอะไรได้บ้าง??? - Pantip
Python ทำอะไรได้บ้าง??? – Pantip
Python Vs R เรียนภาษาไหนดี สำหรับงาน Data Science - Data Science เข้าใจง่าย  ๆ กับ Datath
Python Vs R เรียนภาษาไหนดี สำหรับงาน Data Science – Data Science เข้าใจง่าย ๆ กับ Datath
เขียนโปรแกรมภาษา Python | สำหรับผู้เริ่มต้น [Phase1] - Youtube
เขียนโปรแกรมภาษา Python | สำหรับผู้เริ่มต้น [Phase1] – Youtube
วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ประวัติความเป็นมาของภาษา Python – Kids Code Online
ประวัติความเป็นมาของภาษา Python – Kids Code Online
ใบงาน Python 37 2 จักรชัย | Pdf
ใบงาน Python 37 2 จักรชัย | Pdf
ใช้งาน Python Openpyxl To Read/Write Excel | Stackpython
ใช้งาน Python Openpyxl To Read/Write Excel | Stackpython

ลิงค์บทความ: การใช้งาน python.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ การใช้งาน python.

ดูเพิ่มเติม: https://kientrucxaydungviet.net/category/innovative-cities/

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *