Skip to content
Trang chủ » การใช้Word: เคล็ดลับและเครื่องมือที่จะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Word

การใช้Word: เคล็ดลับและเครื่องมือที่จะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Word

EP1. สอนการใช้งาน Microsoft word เบื้องต้น [Basic use of Microsoft word] | สอน Microsoft word

การใช้Word

การใช้ Word เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่สำคัญและได้รับความนิยมมากที่สุดในการเขียนงานหรือการจัดเอกสารในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา งานออฟฟิศหรืองานส่วนตัว ซึ่งเครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆ ใน Word นั้นสามารถสร้างงานที่หลากหลายได้อย่างมืออาชีพ และใช้เวลาในการทำงานได้ลดลงอย่างมาก

ในบทความนี้ จะเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ Word ในภาษาไทย พร้อมกับหัวข้อและเครื่องมือที่น่าสนใจ และจะมีส่วนถามตอบประเด็นที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการใช้งาน Word (FAQs) ตอนท้ายของบทความเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็นประโยชน์

การเรียงลำดับและจัดหน้าใน Word
ในการใช้งาน Word สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการจัดหน้าและเรียงลำดับข้อมูลให้เป็นระเบียบ โดย Word มีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดหน้าและเรียงลำดับต่างๆ อย่างมืออาชีพ ตัวอย่างเช่น:

1. การเรียงลำดับหรือจัดลำดับข้อความ: Word มีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการสร้างรายการหรือรายชื่อข้อความอย่างง่าย คุณสามารถเลือกจากเครื่องมือเรียงลำดับที่มีการจัดระเบียบตัวอักษร หมายเลข หรือสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ

2. การจัดหน้าและการแบ่งหน้า: คุณสามารถกำหนดรูปแบบของหน้ากระดาษ เช่น ขอบเขต หรือรูปแบบหน้ากระดาษอื่นๆ ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแบ่งหน้าเพื่อให้ข้อมูลหรือเนื้อหาอยู่ในแต่ละหน้าได้อย่างเหมาะสม

การปรับแต่งและเปลี่ยนรูปแบบข้อความใน Word
ในกระบวนการเขียนงานหรือจัดทำเอกสาร บางครั้งคุณอาจต้องปรับแต่งและเปลี่ยนรูปแบบข้อความเพื่อให้มีการแสดงผลที่ดีกว่า ซึ่ง Word มีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการปรับแต่งรูปแบบข้อความได้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น:

1. เลือกและเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร: Word มีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการเลือกและเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเช่น ขนาด สี แบบอักษร และอื่นๆ คุณสามารถเลือกที่อยู่ในเครื่องหมายตำแหน่งหนึ่งเพื่อแก้ไขรูปแบบเฉพาะของตัวอักษรนั้น

2. อัตราการเว้นวรรคและการจัดตำแหน่ง: คุณสามารถปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดและการจัดตำแหน่งข้อความในหน้ากระดาษได้ โดยการใช้ฟังก์ชั่นการจัดการกับการเว้นระยะห่างและแท็บ

3. การเปลี่ยนสีพื้นหลังหรือแบบเส้นกรอบ: คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบการตกแต่งของเอกสารได้ด้วยการเปลี่ยนสีพื้นหลังหรือแบบเส้นกรอบ โดย Word จะมีเครื่องมือที่ช่วยในการปรับแต่งส่วนต่างๆ ของเอกสารที่คุณสร้าง

การใส่รูปภาพและภาพเคลื่อนไหวใน Word
การเพิ่มรูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวใน Word เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เอกสารดูน่าสนใจและมีความแสดงผลที่ดีมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น:

1. เพิ่มรูปภาพ: คุณสามารถเพิ่มรูปภาพจากแหล่งที่มาต่างๆ เช่น รูปภาพที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ หรือรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต เพียงแค่คลิกที่เมนู “แทรกรูปภาพ” แล้วเลือกรูปที่ต้องการเพิ่มเข้าสู่เอกสาร

2. การปรับขนาดและการจัดตำแหน่ง: หลังจากที่คุณเพิ่มรูปภาพเข้าสู่เอกสารแล้ว คุณสามารถปรับขนาดและจัดตำแหน่งรูปภาพได้ตามที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่ช่วยในการจัดรูปภาพ เช่น การซูมเข้าหรือซูมออกของรูป

3. เพิ่มภาพเคลื่อนไหว: Word ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพนิ่งที่เลื่อนไปมา หรือการสร้างอนิเมชั่นสั้นๆ ในเอกสารของคุณ

การใช้ตารางและกราฟใน Word
การใช้ตารางและกราฟใน Word ช่วยให้สามารถจัดระเบียบและแสดงข้อมูลในรูปแบบที่กระชับและเข้าใจง่าย ตัวอย่างเช่น:

1. เพิ่มและจัดตารางข้อมูล: Word มีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างตารางข้อมูลที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกรูปแบบตารางที่คุณต้องการและปรับแต่งให้เหมาะสม โดยสามารถเพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์ เปลี่ยนสีพื้นหลัง หรือจัดกลุ่มข้อมูลได้

2. การเพิ่มและปรับแต่งกราฟ: คุณสามารถเพิ่มกราฟเข้าสู่เอกสารด้วย Word ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่ง กราฟเส้น หรือกราฟวงกลมได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งรูปแบบและสีของกราฟ เพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลภายในกราฟได้

การสร้างรายการและหมายเลขหัวข้อใน Word
การสร้างรายการและหมายเลขหัวข้อใน Word เป็นวิธีที่ช่วยให้สามารถจัดระเบียบเนื้อหาหรือข้อมูลในรูปแบบของรายการหรือรายการย่อยที่สะดวกและเข้าใจง่าย ตัวอย่างเช่น:

1. การสร้างรายการ: คุณสามารถสร้างรายการหรือรายการย่อยโดยใช้เครื่องมือรายการของ Word ที่ช่วยให้สามารถสร้างรายการในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น รายการแบบหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย หรือรายการแบบตั้งฉาก

2. การตั้งหมายเลขหัวข้อ: Word ยังมีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการตั้งหมายเลขหัวข้อให้อัตโนมัติ คุณสามารถเลือกรูปแบบการมองเห็นหัวข้อ และปรับรายละเอียดของหัวข้อได้ตามที่คุณต้องการ

การใช้สมการและสัญลักษณ์ตัวอักษรพิเศษใน Word
การใช้สมการและสัญลักษณ์ตัวอักษรพิเศษใน Word เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเขียนสมการคณิตศาสตร์ สัญลักษณ์เพิ่มเติม หรือสัญลักษณ์ตัวอักษรพิเศษ ได้อย่างสะดวก ตัวอย่างเช่น:

1. การใช้สมการและ

Ep1. สอนการใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น [Basic Use Of Microsoft Word] | สอน Microsoft Word

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: การใช้word การใช้ word ขั้นสูง, วิธีใช้ word ฟรี, การใช้โปรแกรม microsoft word เบื้องต้น, โปรแกรม microsoft word มีอะไรบ้าง, การใช้โปรแกรม microsoft word 2019 เบื้องต้น, การใช้โปรแกรม microsoft word 2020, การใช้ microsoft office เบื้องต้น, microsoft word คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การใช้word

EP1. สอนการใช้งาน Microsoft word เบื้องต้น [Basic use of Microsoft word] | สอน Microsoft word
EP1. สอนการใช้งาน Microsoft word เบื้องต้น [Basic use of Microsoft word] | สอน Microsoft word

หมวดหมู่: Top 72 การใช้Word

ดูเพิ่มเติมที่นี่: kientrucxaydungviet.net

การใช้ Word ขั้นสูง

การใช้ Word ขั้นสูง: เทคนิคและเคล็ดลับสำหรับการใช้โปรแกรม Word

Word เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งในชุด Microsoft Office ที่คนทั่วไปคงไม่ค่อยแย่งกันเรื่องความสามารถในการใช้งาน หากคุณต้องการใช้ Word อย่างมืออาชีพ บทความนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลและแนะนำสำหรับให้คุณเรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับด้านการใช้งานขั้นสูงของโปรแกรม Word ให้คุณดูเหมือนผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน Word!

พบกับรูปแบบและเทคนิคการใช้งาน Word ขั้นสูง

1. การใช้งานรูปแบบขั้นสูง
– ใช้แบบเทมเพลต: Word มาพร้อมกับเทมเพลตที่มีอยู่แล้วและคุณสามารถใช้งานเทมเพลตต่างๆ เพื่อสร้างเอกสารที่มีรูปแบบสวยงามและมีความสมดุลได้อย่างง่ายดาย
– กำหนดรูปแบบเอง: หากคุณต้องการปรับแต่งรูปแบบของเอกสารตามความต้องการ เคล็ดลับคือการใช้คำสั่งหรือเมนูต่างๆ เช่น ตั้งขนาดและรูปแบบตัวอักษร, การจัดหน้า, การเลือกสีพื้นหลัง เป็นต้น

2. เคล็ดลับการจัดหน้าเอกสาร
– การปรับแต่งเลขหน้า: คุณสามารถกำหนดรูปแบบและสไตล์ของเลขหน้าได้ตามที่คุณต้องการ โดยคลิกขวาที่ส่วนที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือก “สไตล์หมายเลขหน้า” และปรับแต่งตามความเหมาะสม
– การเพิ่มเนื้อหาหรือตารางที่ถูกผูกไว้กับหน้าที่แน่นอน: หากคุณต้องการเพิ่มรายการหรือตารางที่จะปรากฏเฉพาะบนหน้าที่คุณต้องการ คุณสามารถใช้คำสั่ง “ทำได้” และ “ระบุเลขหน้า” เพื่อกำหนดเนื้อหาให้แสดงบนหน้านั้นๆ เท่านั้น

3. การจัดการกับตารางและกราฟิก
– การใช้งานตาราง: Word มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดการตารางได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพิ่มแถวและคอลัมน์ใหม่, การเปลี่ยนขนาดแถวและคอลัมน์, การเปลี่ยนสีพื้นหลัง และอื่นๆ
– การแทรกรูปภาพและกราฟิก: หากคุณต้องการที่จะแต่งตัวเอกสารมีความสื่อรูปภาพติดตามเพื่อให้เรื่องราวดูน่าสนใจมากขึ้น คุณสามารถแทรกรูปภาพ รูปสไลด์ หรือแผนภาพที่แก้ไขและปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

4. การใช้งานตัวอย่างและเครื่องสร้างสมการ
– การสร้างสมการ: Word มีคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณสร้างสมการทางคณิตศาสตร์หรือสูตรเลขาคณิตได้อย่างง่ายดาย โดยรวมถึงการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ทั้งในรูปแบบเครื่องมือหรือรูปแบบสัญลักษณ์
– การใช้ตัวอย่างแบบอัตโนมัติ: เครื่องมือตัวอย่างใน Word ช่วยคุณสร้างรูปแบบของเนื้อหาที่ใช้ซ้ำกัน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาพื้นฐาน, ตารางข้อมูล, หรือรูปแบบอื่นๆ ทำให้คุณสามารถสร้างโครงสร้างซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและสะดวก

5. เคล็ดลับเพิ่มเติม
– การใช้งานสองหน้า: หากคุณต้องการให้เอกสารของคุณแสดงผลในรูปแบบของหนังสือ (สองหน้า) คุณสามารถเลือกตั้งค่าให้แสดงผลเป็นโหมดสองหน้าได้
– การใช้สัญลักษณ์ทางด้านภาษา: Word มีคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณสามารถใช้สัญลักษณ์หรือตัวกระต่ายรุ่นขั้นสูงในงานเอกสารของคุณ เป็นต้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. ฉันสามารถนำเอกสาร Word ไปใช้งานกับโปรแกรมอื่นๆ หรือไม่?
– ใช่, Word สามารถนำเอกสารไปใช้งานกับโปรแกรมอื่นๆ ได้ เช่น Excel เพื่อสร้างตารางข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน หรือ PowerPoint เพื่อสร้างงานนำเสนอที่มีเนื้อหาจากเอกสาร Word และอื่นๆ

2. ฉันสามารถบันทึกเอกสาร Word ในรูปแบบอื่นได้หรือไม่?
– ใช่, Word สามารถบันทึกเอกสารในรูปแบบอื่นๆ เช่น PDF, HTML, Rich Text Format (RTF) และ XML บนเซิร์ฟเวอร์ โดยสามารถทำได้จากการเลือกเมนู “ไฟล์” แล้วเลือก “บันทึกเป็น” และเลือกรูปแบบที่ต้องการ

3. ฉันสามารถแก้ไขไฟล์ Word ที่เปิดล่าสุดหรือไม่?
– เป็นไปได้ หากคุณต้องการแก้ไขไฟล์ Word ที่คุณเปิดล่าสุด คุณสามารถเข้าไปที่เมนู “ไฟล์” แล้วเลือก “เปิดล่าสุด” เพื่อให้แสดงรายการของไฟล์ที่คุณเปิดแล้ว แล้วเลือกเอกสารที่ต้องการแก้ไข

4. การจัดหน้าเอกสารใน Word ถือเป็นเรื่องยุ่งยากหรือไม่?
– ไม่ เมื่อคุณเริ่มใช้เทคนิคและเคล็ดลับในการจัดหน้าเอกสาร Word ขั้นสูงแล้ว การจัดหน้าจะกลายเป็นงานที่มีความสะดวกและรวดเร็ว คุณสามารถออกแบบเลขหน้า, เพิ่มเนื้อหาที่ถูกผูกมัด, และปรับแต่งแบบเรียกดูเพียงคลิกเดียว

5. มีเคล็ดลับใดสำหรับการใช้งานตัวอักษรใน Word หรือไม่?
– ใช่, ความสวยงามของสกุลเงินที่คุณใช้ เช่น ตั้งแต่การเปลี่ยนขนาดและรูปแบบตัวอักษร, การเปลี่ยนสีพื้นหลัง, การสร้างรูปแบบตัวอักษรพิมพ์ดีพิมพ์เลว (drop cap), การช่วยจัดหน้าจอง และการเลือกภาษาที่แตกต่างกัน เป็นต้น

วิธีใช้ Word ฟรี

วิธีใช้ Word ฟรี: เรียนรู้การใช้งานทั้งเบื้องต้นและขั้นสูง

Word ฟรีเป็นแอปพลิเคชันการประมวลผลคำในการเขียนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย นี่เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถมากมายทั้งในการสร้างเอกสารและรวมถึงการจัดรูปแบบเนื้อหาอีกด้วย ในบทความนี้เราจะสอนวิธีใช้ Word ฟรีให้คุณได้รู้จักและทำความเข้าใจดีขึ้น

1. เริ่มต้นใช้งาน Word ฟรี
เมื่อคุณเปิด Word ฟรีครั้งแรกจะพบกับหน้าจอเปล่าๆ ที่ยังไม่มีข้อความอะไรอยู่ในนั้น ทางเลือกสำหรับสร้างเอกสารใหม่มีหลายวิธี คุณสามารถเลือกใช้เทมเพลตที่มีอยู่เดิม หรือสร้างเอกสารใหม่โดยไม่จำกัดจำนวนฐานะ สำหรับเอกสารพื้นฐานที่ไม่ได้มีรูปแบบที่ซับซ้อนมากมาย เราสามารถเลือกใช้งานเทมเพลตพื้นฐานและเพิ่มข้อความเองได้ทันที

2. การเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ
สร้างเอกสารใหม่จากนั้นเราก็สามารถพิมพ์ข้อความหรือสร้างเนื้อหาต่างๆ ในเอกสารได้ตามปกติ หากต้องการเพิ่มข้อความเข้าไปยังเอกสารที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกที่ “เอกสารประวัติบันทึก” หรือใช้ปุ่ม “พิมพ์แทรกจากคีบตอน” แล้วตั้งค่าการแทรกเพื่อนำเนื้อหาเข้าไปในเอกสาร

3. การจัดรูปแบบเนื้อหา
Word ฟรีมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดหน้าเอกสารที่เป็นมิตรและใช้ง่าย คุณสามารถเลือกจัดรูปแบบและรูปแบบอักษรต่างๆ ที่คุณต้องการให้เอกสารของคุณดูดีมากขึ้น เช่น การปรับแต่งรูปแบบและขนาดตัวอักษร สีพื้นหลัง และการเปลี่ยนเนื้อหาให้เป็นตัวหนาหรือเอียง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเมนูนี้ได้จากแถบเครื่องมือด้านบน

4. การใช้งานเทมเพลต
Word ฟรีมาพร้อมกับเทมเพลตที่หลากหลายสำหรับเอกสารต่างๆ เช่น จดหมายเดินทาง รายงาน นิตยสาร แผนภูมิและอื่นๆ ให้คุณสามารถสร้างเอกสารอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่คุณต้องการแค่เปลี่ยนเนื้อหาของเทมเพลตใดๆ ให้คลิกที่ “แม่แบบ” ในแถบเครื่องมือด้านบนแล้วเลือกเทมเพลตที่ต้องการ

5. การแบ่งข้อความและการจัดทำลิสต์
เพื่อให้เอกสารของคุณดูเรียบร้อยและมีความเป็นระเบียบ คุณสามารถนำมาใช้การแบ่งหน้า การจัดทำลิสต์และการสร้างหัวข้อในเอกสารของคุณได้ การแบ่งหน้าใน Word ฟรีเป็นเรื่องง่ายเพียงคลิกที่ “เครื่องมือ” แล้วเลือก “แบ่งหน้า” หากคุณต้องการสร้างรายการ เลือกตำแหน่งที่ต้องการจัดได้ในแถบเครื่องมือ “สัญลักษณ์หัวข้อ” และตั้งค่าการจัดรูปแบบลิสต์เพื่อสร้างลิสต์หมายเลขหรือลิสต์แบบเรียกย่อยทั้งหมด

6. การบันทึกและการพิมพ์เอกสาร
ขณะที่คุณใช้ Word ฟรี เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรจำไว้สำหรับการบันทึกเอกสารของคุณเป็นเครื่องหมายหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแถบด้านบนซึ่งสามารถทำได้โดยการคลิกครั้งเดียว ในการพิมพ์เอกสารผู้ใช้สามารถเข้าถึงเมนู “ไฟล์” แล้วเลือก “พิมพ์” เพื่อรู้ว่าเอกสารจะถูกพิมพ์ออกมาในรูปแบบที่ถูกต้อง

FAQs
Q1: ฉันต้องสมัครสมาชิกหรือชำระเงินเพื่อใช้งาน Word ฟรีหรือไม่?
A1: ไม่ คุณไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือชำระเงินใดๆ เนื่องจาก Word ฟรีเป็นเวอร์ชันของ Microsoft Office ที่ให้บริการฟรีให้แก่ผู้ใช้ทั่วไป

Q2: ฉันสามารถใช้ Word ฟรีบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ได้หรือไม่?
A2: ใช่ คุณสามารถใช้ Word ฟรีบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และชั้นเอกสารในรูปแบบเอกสารคลาวด์ ด้วยการเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ

Q3: ฉันสามารถเข้าถึงเอกสาร Word ฟรีจากอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่?
A3: ใช่ คุณสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณบน Word ฟรีได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ต่างๆ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

Q4: สิ่งที่เป็นเฉพาะของ Word ฟรีเมื่อเปรียบเทียบกับ Word บนโปรแกรมแบบเต็มรูปแบบและต้องสมัครสมาชิก?
A4: Word ฟรีมีความสามารถในการสร้างและแก้ไขเอกสารที่คล้ายกับ Word บนโปรแกรมแบบเต็มรูปแบบ คุณสามารถใช้งานรูปแบบของข้อความ การจัดรูปแบบ และการแบ่งหน้า โดย Word ฟรีมีฟีเจอร์เพื่ออำนวยความสะดวกยิ่งขึ้นในการใช้งานออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

พบ 11 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การใช้word.

Ep1. สอนการใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น [Basic Use Of Microsoft Word] | สอน Microsoft Word - Youtube
Ep1. สอนการใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น [Basic Use Of Microsoft Word] | สอน Microsoft Word – Youtube
วิธีใช้งาน Word เบื้องต้น - Youtube
วิธีใช้งาน Word เบื้องต้น – Youtube
การใช้งาน Microsoft Office Word เบื้องต้น [ฉบับเตรียมสอบแและใช้งานเบื้องต้น] | สอน Microsoft Word - Youtube
การใช้งาน Microsoft Office Word เบื้องต้น [ฉบับเตรียมสอบแและใช้งานเบื้องต้น] | สอน Microsoft Word – Youtube
ไมโครซอฟท์ เวิร์ด - วิกิพีเดีย
ไมโครซอฟท์ เวิร์ด – วิกิพีเดีย
หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น สำหรับผู้สูงอายุ
หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น สำหรับผู้สูงอายุ
สอนการใช้ Microsoft Word เบื้องต้น - Youtube
สอนการใช้ Microsoft Word เบื้องต้น – Youtube
เทคนิคการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Word - Youtube
เทคนิคการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Word – Youtube
สอนการใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น ( ฉบับจัดเต็มทุกเนื้อหา ) - Youtube
สอนการใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น ( ฉบับจัดเต็มทุกเนื้อหา ) – Youtube
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 | Computer Information System
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 | Computer Information System
เทคนิค การใช้ Word สร้างเลขข้อของข้อสอบแบบอัตโนมัติ - Krujakkrapong 'S Blog
เทคนิค การใช้ Word สร้างเลขข้อของข้อสอบแบบอัตโนมัติ – Krujakkrapong ‘S Blog
7 เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัย โดยใช้ Ms.Word เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำผลงานวิจัย »
7 เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัย โดยใช้ Ms.Word เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำผลงานวิจัย »
Online Zoom รูปเเบบเข้มข้น 1 วันเต็ม หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชั่น 2019 อับเ - ฝึกอบรม สัมมนา ฝึกอบรมฟรี สัมมนาฟรี คลิก Thai Training Zone
Online Zoom รูปเเบบเข้มข้น 1 วันเต็ม หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชั่น 2019 อับเ – ฝึกอบรม สัมมนา ฝึกอบรมฟรี สัมมนาฟรี คลิก Thai Training Zone
การใช้งานโปรแกรม-Microsoft-Word-2013 - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-11 หน้า | Pubhtml5
การใช้งานโปรแกรม-Microsoft-Word-2013 – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-11 หน้า | Pubhtml5
ปฏิบัติการที่ 4 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
ปฏิบัติการที่ 4 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
Microsoft Office Word 2013 : สอนการใช้งานเบื้องต้น Part.1 - Youtube
Microsoft Office Word 2013 : สอนการใช้งานเบื้องต้น Part.1 – Youtube
การใช้งาน Microsoft Word ขั้นสูง - Youtube
การใช้งาน Microsoft Word ขั้นสูง – Youtube
บทที่ 9 การใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น - Wara.Boon.Ell - หน้าหนังสือ 1 - 75 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
บทที่ 9 การใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น – Wara.Boon.Ell – หน้าหนังสือ 1 – 75 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
ไมโครซอฟท์ เวิร์ด - วิกิพีเดีย
ไมโครซอฟท์ เวิร์ด – วิกิพีเดีย
คู่มือการใช้งาน Word 2007
คู่มือการใช้งาน Word 2007
ขอความช่วยเหลือ มีปัญหาการใช้ Numbering List ใน Microsoft Word - Pantip
ขอความช่วยเหลือ มีปัญหาการใช้ Numbering List ใน Microsoft Word – Pantip
การแปลงตารางเป็นข้อความใน Ms Word - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ - Knowledge Sharing
การแปลงตารางเป็นข้อความใน Ms Word – ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ – Knowledge Sharing
การใช้ Ms Word 2016 สำหรับงานโครงงาน เอกสารประกอบการสอน ตำรา งานวิจัย - Youtube
การใช้ Ms Word 2016 สำหรับงานโครงงาน เอกสารประกอบการสอน ตำรา งานวิจัย – Youtube
การใช้งาน Microsoft Word ขั้นสูง
การใช้งาน Microsoft Word ขั้นสูง
ปรับเปลี่ยนค่าการใช้คำสั่ง Paste ใน Word - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ - Knowledge Sharing
ปรับเปลี่ยนค่าการใช้คำสั่ง Paste ใน Word – ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ – Knowledge Sharing
รวม 7 ทริคง่ายๆในการใช้งาน Microsoft Word – Dailygizmo
รวม 7 ทริคง่ายๆในการใช้งาน Microsoft Word – Dailygizmo
Basic Microsoft Word 2016/2019 พื้นฐาน เรียน สอน จัดอบรม คอร์ส หลักสูตรอบรม | สถาบันสอนทำเว็บไซต์ เรียนทำเว็บ เรียนเขียนโปรแกรม แอพพลิเคชั่น Android Ios ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Basic Microsoft Word 2016/2019 พื้นฐาน เรียน สอน จัดอบรม คอร์ส หลักสูตรอบรม | สถาบันสอนทำเว็บไซต์ เรียนทำเว็บ เรียนเขียนโปรแกรม แอพพลิเคชั่น Android Ios ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เครองมอ Microsoft Word - ทรัพยากรการสอน
เครองมอ Microsoft Word – ทรัพยากรการสอน
บทเรียนที่ 1 | Computer Room
บทเรียนที่ 1 | Computer Room
Microsoft ทุกชนิดถูกปิดใช้งาน (Windows 10) ช่วยหน่อยครับ - Pantip
Microsoft ทุกชนิดถูกปิดใช้งาน (Windows 10) ช่วยหน่อยครับ – Pantip
การใช้งาน Word เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ - ฝึกอบรม สัมมนา ฝึกอบรมฟรี สัมมนาฟรี คลิก Thai Training Zone
การใช้งาน Word เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ – ฝึกอบรม สัมมนา ฝึกอบรมฟรี สัมมนาฟรี คลิก Thai Training Zone
เครองมอ Microsoft Word - ทรัพยากรการสอน
เครองมอ Microsoft Word – ทรัพยากรการสอน
เทคนิค Word ง่าย ๆ ที่คุณต้องร้องว้าววววว .... - Youtube
เทคนิค Word ง่าย ๆ ที่คุณต้องร้องว้าววววว …. – Youtube
ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 | Nonnaphat
ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 | Nonnaphat

ลิงค์บทความ: การใช้word.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ การใช้word.

ดูเพิ่มเติม: https://kientrucxaydungviet.net/category/innovative-cities/

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *