Skip to content
Trang chủ » การเขียนโปรแกรม Html: เปิดรับแนวคิดและเคล็ดลับในการสร้างเว็บไซต์

การเขียนโปรแกรม Html: เปิดรับแนวคิดและเคล็ดลับในการสร้างเว็บไซต์

มาเรียนเขียนเว็บด้วย HTML 5 !! ฉบับที่เร็วที่สุด !

NỘI DUNG TÓM TẮT

การเขียนโปรแกรม Html

การเขียนโปรแกรม HTML เบื้องต้น เป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจในการสร้างเว็บไซต์ โดย HTML คือภาษามาตราฐานที่ใช้ในการสร้างระบบเว็บไซต์ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการเขียน HTML ในระดับเบื้องต้น พร้อมด้วยตัวอย่างและคำแนะนำสำหรับการใช้งาน HTML อย่างมืออาชีพ

การเขียนโครงสร้างของหน้าเว็บด้วย HTML
สิ่งแรกที่คุณควรทำเมื่อเริ่มเขียน HTML คือกำหนดโครงสร้างของหน้าเว็บ สิ่งนี้สามารถทำได้โดยใช้แท็กองค์ประกอบหลักของ HTML เช่น , , และ ในแท็ก คุณสามารถกำหนดภาษาของเว็บไซต์และภาษาสคริปต์ที่จะใช้ ในแท็ก คุณสามารถกำหนดชื่อหน้าเว็บ และเรียกใช้ไฟล์ CSS หรือสคริปต์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการแสดงผลของหน้าเว็บ ในแท็ก คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาที่จะแสดงบนหน้าเว็บ เช่น ข้อความ รูปภาพ ลิงก์ เป็นต้น

การใช้งานแท็กต่างๆ ใน HTML
HTML มีแท็กต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดการแสดงผลและโครงสร้างของเว็บไซต์ ตัวอย่างต้นแบบของแท็กประกอบด้วย

ที่ใช้สำหรับแสดงข้อความ แท็ก ที่ใช้สำหรับแสดงรูปภาพ และแท็ก ที่ใช้สำหรับการสร้างลิงก์ นอกจากนี้ยังมีแท็กอื่นๆ ที่ใช้ในการกำหนดลักษณะต่างๆ ของเนื้อหา เช่น แท็ก

ที่ใช้สำหรับหัวข้อ แท็ก

    และ

  • ที่ใช้สำหรับลิสต์ เป็นต้น

    การจัดรูปแบบและเลือกใช้ CSS ใน HTML
    CSS เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดรูปแบบและสีของเว็บไซต์ เราสามารถเพิ่ม CSS เข้าไปในตัว HTML โดยใช้แท็ก