Skip to content
Trang chủ » การเขียนโปรแกรม Python: เริ่มต้นทำความรู้จักกับการเขียนโปรแกรมในภาษา Python

การเขียนโปรแกรม Python: เริ่มต้นทำความรู้จักกับการเขียนโปรแกรมในภาษา Python

สอน Python เบื้องต้น จนใช้ได้จริง #01

การเขียนโปรแกรม Python

การเขียนโปรแกรม Python เป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษา Python ที่เป็นภาษาโปรแกรมที่เข้าใจได้ง่าย และมีความยืดหยุ่นสูง โดยมีลักษณะที่เป็นภาษาสคริปต์ (scripting language) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 1991 โดย Guido van Rossum และได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปัจจุบันมากมาย

การติดตั้งและการใช้งานภาษา Python
การติดตั้ง Python ทำได้อย่างง่ายดาย โดยให้ไปที่เว็บไซต์หลักของ Python (www.python.org) เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง สามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้ง Python เวอร์ชันใด ในการติดตั้งสามารถเลือกใช้งานในระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, หรือ Linux ได้

หลังจากติดตั้ง Python เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเริ่มใช้งาน Python ได้ทันที โดยเปิดโปรแกรม IDLE (Integrated Development and Learning Environment) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง Python ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Python ใน IDLE คุณสามารถเขียนและรันโปรแกรม Python ได้ในเวลาเพียงไม่กี่คลิก

การเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของโค้ด Python
ในการเขียนโปรแกรม Python เราจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของโค้ด Python ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมที่มีความอ่านง่าย และเข้าใจได้ง่าย นี่คือรูปแบบทั่วไปของโค้ด Python ที่นิยมใช้กัน:

1. การเขียนโค้ด Python จะใช้ตัวอักษร (string) เพื่อแสดงข้อมูลข้อความ
2. โค้ด Python จะแยกคำสั่งด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่
3. Python ใช้การเว้นวรรค (indentation) ในการแยกบล็อกของโค้ด
4. Python มีตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตัวแปรชนิดตัวเลข (integer), ตัวแปรชนิดสตริง, ตัวแปรชนิดลิสต์
5. ชื่อตัวแปรใน Python ต้องถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ต้องไม่มีเว้นวรรคในชื่อและต้องไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข

การใช้ตัวแปรและตัวดำเนินการใน Python
ในการเขียนโปรแกรม Python เราสามารถใช้ตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูล และใช้ตัวดำเนินการที่เป็นคำสั่งในการประมวลผลข้อมูล ตัวแปรใน Python ต้องระบุชื่อก่อนใช้งาน และสามารถใส่ค่าให้กับตัวแปรด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) ดังตัวอย่างด้านล่าง:

“`
x = 5
y = 10
z = x + y
print(z) # ผลลัพธ์คือ 15
“`

การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกและการทดสอบ
ในการเขียนโปรแกรม Python เราสามารถใช้โครงสร้างของเงื่อนไข (if-else) เพื่อทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังตัวอย่างด้านล่าง:

“`
x = 5

if x < 10: print("x มีค่าน้อยกว่า 10") else: print("x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10") ``` การใช้ฟังก์ชันและการสร้างฟังก์ชันใน Python ในการเขียนโปรแกรม Python เราสามารถใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ในภาษา Python มาใช้งานได้เลย เช่น ฟังก์ชันสำหรับการแปลงชนิดข้อมูล (int, float, str) ฯลฯ นอกจากนี้เรายังสามารถสร้างฟังก์ชันของเราเองได้ ดังตัวอย่างด้านล่าง: ``` def add_numbers(x, y): return x + y result = add_numbers(5, 10) print(result) # ผลลัพธ์คือ 15 ``` การจัดการข้อผิดพลาดและการแก้ไขปัญหาในโปรแกรม Python ในการเขียนโปรแกรม Python อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ขึ้นได้ ในกรณีนี้เราสามารถใช้การจัดการข้อผิดพลาด (exception handling) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังตัวอย่างด้านล่าง: ``` try: x = 10 / 0 except ZeroDivisionError: print("เกิดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับการหารด้วยศูนย์") ``` FAQs (คำถามที่พบบ่อย) คำถาม: ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Python คืออะไร? คำตอบ: ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Python คือการใช้ภาษา Python เขียนโค้ดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือทำงานใด ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น การคำนวณผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล ฯลฯ คำถาม: ฉันจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นจะต้องทำอย่างไร? คำตอบ: หากคุณต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น คุณสามารถเข้าชมคอร์สออนไลน์ฟรีหลายรายการที่มีอยู่ เช่น "Python for Beginners" หรือ "Learn Python in 30 Days" เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของโค้ด Python และการใช้งานพื้นฐาน คำถาม: มีตัวอย่างโปรแกรมที่เขียนด้วย Python ออนไลน์ไหม? คำตอบ: ใช่ มีแหล่งข้อมูลออนไลน์หลายแห่งที่นำเสนอตัวอย่างโปรแกรมที่เขียนด้วย Python ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้ เช่น GitHub, Codecademy, และ Python.org มีหลายตัวอย่างและโค้ดที่เผยแพร่อยู่ในชุมชน Python คำถาม: การเขียนภาษา Python มีข้อควรระวังอะไรบ้าง? คำตอบ: ในการเขียนภาษา Python ควรระวังการใช้ชื่อตัวแปรที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก Python มีกฎกำหนดในการตั้งชื่อตัวแปร เช่น ต้องไม่มีเว้นวรรคในชื่อและไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข นอกจากนี้ควรระวังเรื่องการใช้งานผิดปรกติในระบบปฏิบัติการหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้อง คำถาม: ฉันสามารถแสดงผลลัพธ์การเขียนโปรแกรม Python ได้อย่างไร? คำตอบ: การแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรม Python สามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน print() เพื่อแสดงข้อความหรือผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น: ``` print("Hello, World!") ``` ผลลัพธ์จะแสดงข้อความ "Hello, World!" บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในสรุป การเขียนโปรแกรม Python เป็นการเขียนโค้ดในภาษาโปรแกรม Python เพื่อแก้ไขปัญหาหรือทำงานตามความต้องการของเรา ในบทความนี้เราได้พูดถึงการใช้งานภาษา Python เพื่อเขียนโปรแกรม การติดตั้งภาษา Python, การรู้จักกับรูปแบบของโค้ด Python, การใช้ตัวแปรและตัวดำเนินการใน Python, การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกและการทดสอบ, การใช้ฟั

สอน Python เบื้องต้น จนใช้ได้จริง #01

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: การเขียนโปรแกรม python ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม python, เขียนโปรแกรม python คํานวณ, การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น, การเขียนโปรแกรม python ออนไลน์, ฝึกเขียน python, ตัวอย่างโปรแกรมที่เขียนด้วย python, รวมโค้ด python, ตัวอย่างการเขียนภาษา python และ แสดงผลลัพธ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การเขียนโปรแกรม python

สอน Python เบื้องต้น จนใช้ได้จริง #01
สอน Python เบื้องต้น จนใช้ได้จริง #01

หมวดหมู่: Top 18 การเขียนโปรแกรม Python

ดูเพิ่มเติมที่นี่: kientrucxaydungviet.net

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Python

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Python

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงหลังของทศวรรษที่ 20 และช่วงต้นของทศวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นภาษาที่มีลักษณะความยืดหยุ่นและเข้าใจง่าย นักพัฒนาโปรแกรมต่างชอบใช้ภาษานี้เพราะความง่ายในการอ่าน และเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ Python ยังเป็นภาษาโปรแกรมที่มีความสามารถในการทำงานกับสถาปัตยกรรมพื้นฐานอย่างหลากหลาย เช่น ทำงานกับกล้องเว็บไวซ์ Scraping, และสร้างแอปพลิเคชันเว็บไซต์

ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Python ที่มีประโยชน์และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

ตัวอย่างที่ 1: Hello, World!

ในการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรม Python, ไม่มีอะไรดีกว่าตัวอย่างที่สวยงามของโปรแกรม Hello, World! เราสามารถเขียนโปรแกรมดังต่อไปนี้:

“`python
# Program ตัวอย่าง Hello, World!
print(“Hello, World!”)
“`

โปรแกรมดังกล่าวมีการใช้ฟังก์ชั่น `print()` เพื่อแสดงข้อความ “Hello, World!” บนหน้าจอ ใน Python การใส่ข้อความในฟังก์ชั่น `print()` ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดคู่ (double quotation marks) เพื่อบ่งบอกว่าเป็นข้อความสตริง (string)

ตัวอย่างที่ 2: คำนวณเลขคู่หรือคี่

ฟังก์ชั่นดังกล่าวจะทำการรับเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้และตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือคี่:

“`python
# Program ตัวอย่าง คำนวณเลขคู่หรือคี่

number = int(input(“ป้อนตัวเลข: “))

if (number % 2) == 0:
print(“{0} เป็นเลขคู่”.format(number))
else:
print(“{0} เป็นเลขคี่”.format(number))
“`

โปรแกรมดังกล่าวจะขอให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลข แล้วแสดงผลลัพธ์ที่บอกว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ โดยโปรแกรมจะใช้ตัวดำเนินการแบ่งเหลือ `%` เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขว่าเลขที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามามีค่าเป็น 0 หรือไม่

ตัวอย่างที่ 3: อ่านและเขียนไฟล์ข้อความ

Python ยังมีความสามารถในการอ่านและเขียนไฟล์ข้อความได้อีกด้วย ตัวอย่างโปรแกรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการอ่านไฟล์ข้อความและการเขียนข้อความลงในไฟล์:

“`python
# Program ตัวอย่าง อ่านและเขียนไฟล์ข้อความ

# อ่านไฟล์ข้อความ
file = open(“myfile.txt”, “r”)
content = file.read()
print(content)
file.close()

# เขียนข้อความลงในไฟล์
file = open(“myfile.txt”, “w”)
file.write(“สวัสดี, นี้คือข้อความใหม่”)
file.close()
“`

โปรแกรมดังกล่าวจะอ่านเนื้อหาในไฟล์ที่ชื่อ “myfile.txt” และแสดงผลลัพธ์ที่อ่านได้บนหน้าจอ หลังจากนั้นโปรแกรมจะเขียนเนื้อหาใหม่ “สวัสดี, นี้คือข้อความใหม่” ลงในไฟล์ดังกล่าว

คำถามที่พบบ่อย

1. การหาความยาวของสตริง (String) ใน Python ทำอย่างไร?
เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น `len()` เพื่อหาความยาวของสตริงใน Python ได้ เช่น `len(“Hello, World!”)` จะได้ผลลัพธ์เป็น 13

2. Python มีตัวแปรประเภทใดบ้าง?
Python มีตัวแปรประเภทหลักๆ อยู่ 5 ประเภท ได้แก่ Integer, Float, String, Boolean, และ List

3. การสร้างฟังก์ชั่นใน Python ใช้กลไกอะไร?
เราสามารถสร้างฟังก์ชั่นใน Python โดยใช้คีย์เวิร์ด `def` ตามด้วยชื่อของฟังก์ชั่นและพารามิเตอร์ของฟังก์ชั่น เช่น:
“`python
def my_function(parameter1, parameter2):
# โค้ดของฟังก์ชั่น
pass
“`

4. เราสามารถใช้ Python เขียนเว็บไซต์ได้หรือไม่?
ใช่! Python มีความสามารถในการสร้างแอปพลิเคชันเว็บไซต์ นักพัฒนาสามารถใช้เฟรมเวิร์ก (framework) เช่น Django หรือ Flask เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในภาษา Python

สรุป

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ยืดหยุ่นและเข้าใจง่ายที่เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่มีระดับความเชี่ยวชาญต่างกัน Python ยังเป็นภาษาที่มีความสามารถในการทำงานกับสถาปัตยกรรมพื้นฐานอย่างหลากหลาย จากตัวอย่างที่ได้กล่าวมา จะเห็นว่าการเขียนโปรแกรม Python ง่ายและสามารถทำงานกับฟังก์ชั่นต่างๆ ได้หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Python ในการพัฒนาเว็บไซต์ได้อีกด้วย

ภาษา Python เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม และนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานภาษาโปรแกรมที่รวดเร็วและง่ายต่อการอ่านและแก้ไข

อย่ารอช้า! เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Python ของคุณได้เลย!

เขียนโปรแกรม Python คํานวณ

เขียนโปรแกรม Python เพื่อคำนวณเป็นหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญซึ่งมีการนำไปใช้ในหลากหลายงาน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล, การพัฒนาซอฟต์แวร์, การเขียนเว็บแอปพลิเคชันและอื่นๆ โดยภาษา Python เลือกใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากความเข้าใจง่าย การเขียนโปรแกรมที่อ่านและแก้ไขได้ง่าย รวมทั้งความยืดหยุ่นในการใช้งาน ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับการเขียนโปรแกรม Python เพื่อคำนวณและเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์

การเขียนโปรแกรม Python เพื่อคำนวณ

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้งานได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในการคำนวณต่างๆ ด้วยความสามารถในการทำงานกับตัวแปรต่างๆ คำสั่งทางคณิตศาสตร์ การจัดการข้อมูลชนิดต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงฟังก์ชันสำหรับการคำนวณต่างๆ จึงทำให้ Python เป็นเลือกสรรที่ดีในการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณ

Python มีการสนับสนุนตัวแปรที่หลากหลาย เช่น ตัวแปรชนิดตัวเลข (int, float) และตัวแปรชนิดสตริง (string) เพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการคำนวณหรือแสดงผลในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนคำสั่งทางคณิตศาสตร์เช่น +, -, *, / ที่ใช้ในการดำเนินการคำนวณอย่างง่ายดาย

ตัวอย่างโปรแกรมการคำนวณพื้นฐาน

ก่อนที่เราจะสร้างโปรแกรมการคำนวณ ลองพิจารณาตัวอย่างโปรแกรมง่ายๆ เพื่อให้คุณเข้าใจการใช้งานพื้นฐานของ Python

“`python
# โปรแกรมคำนวณผลบวกของสองจำนวนเต็ม
x = 5
y = 3

result = x + y

print(“ผลบวกของ x และ y คือ”, result)
“`

ในตัวอย่างโปรแกรมข้างต้น เรากำหนดค่าให้ตัวแปร `x` เท่ากับ 5 และตัวแปร `y` เท่ากับ 3 ในบรรทัดที่ 3 จากนั้นเราใช้สัญลักษณ์ `+` ในการดำเนินการบวกค่าของ `x` และ `y` พร้อมกับการเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร `result` ในบรรทัดที่ 5 และสุดท้ายเราใช้คำสั่ง `print` ในการแสดงผลลัพธ์บวกของค่า `x` และ `y` ในบรรทัดที่ 7

การใช้งานตัวแปรใน Python

เราสามารถใช้ตัวแปรใน Python เพื่อคำนวณหรือจัดการข้อมูลได้หลากหลายแบบ ตัวแปรใน Python สามารถกำหนดค่าให้เป็นชนิดตัวเลขหรือสตริงได้ นอกจากนี้ Python ยังมีการสนับสนุนการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น การบวกเลข, การลบเลข, การคูณเลข, การหารเลขและอื่นๆ

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

“`python
# โปรแกรมคำนวณเสียภาษี
income = 100000
tax_rate = 0.15

tax = income * tax_rate

print(“ภาษีที่ต้องชำระคือ”, tax)
“`

ในตัวอย่างโปรแกรมข้างต้น เรากำหนดค่าให้ตัวแปร `income` เท่ากับ 100,000 และตัวแปร `tax_rate` เท่ากับ 0.15 ในบรรทัดที่ 3 จากนั้นเราใช้สัญลักษณ์ `*` เพื่อดำเนินการคูณค่า `income` และ `tax_rate` เพื่อคำนวณภาษีที่ต้องชำระและเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร `tax` ในบรรทัดที่ 5 สุดท้ายเราใช้คำสั่ง `print` เพื่อแสดงผลลัพธ์ในบรรทัดที่ 7

การวนซ้ำใน Python

การวนซ้ำ เช่น การทำซ้ำขึ้นมา ก้อปปี้โค้ดหรือทำซ้ำกระบวนการเหมือนๆ กันซ้ำๆ เป็นเรื่องสำคัญในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากสามารถลดขนาดของโค้ดได้ ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความเข้าใจโค้ดได้ง่ายขึ้น

Python มีลูปสำหรับการวนซ้ำที่น่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วย:

– `for` ลูปที่ใช้สำหรับการวนซ้ำกับคอลเลกชันที่ระบุ
– `while` ลูปที่ใช้สำหรับการวนซ้ำตามเงื่อนไขที่ระบุอย่างไรก็ตาม

ตัวอย่างการใช้งานลูปใน Python:

“`python
# โปรแกรมคำนวณผลรวมของตัวเลขจาก 1 ถึง 10
sum = 0

for num in range(1, 11):
sum += num

print(“ผลรวมของตัวเลขคือ”, sum)
“`

ในตัวอย่างโปรแกรมข้างต้น เรากำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร `sum` เท่ากับ 0 ในบรรทัดที่ 3 เราใช้ลูป `for` เพื่อวนซ้ำกับคอลเลกชัน `range(1, 11)` ที่เป็นชุดของจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 10 ในแต่ละรอบของลูป เราเพิ่มค่าของตัวแปร `num` เข้าไปในตัวแปร `sum` ด้วยการใช้สัญลักษณ์ `+=` ในบรรทัดที่ 5 สุดท้ายเราใช้คำสั่ง `print` เพื่อแสดงผลลัพธ์ในบรรทัดที่ 7

บทสรุป

การเขียนโปรแกรม Python เพื่อคำนวณเป็นทักษะที่มีความสำคัญ โดย Python เป็นภาษาที่ง่ายต่อการศึกษาและเข้าใจ คำสั่งทางคณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูลสนับสนุนการคำนวณหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันและลูปที่เป็นประโยชน์สำหรับการวนซ้ำและจัดการข้อมูล

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. Python เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมหรือไม่?
– ใช่! Python เป็นภาษาโปรแกรมที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเลย ความเข้าใจง่ายและโครงสร้างการเขียนโปรแกรมที่อ่านและแก้ไขได้ง่ายช่วยให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาทักษะโปรแกรมเมอร์ได้ง่ายขึ้น

2. ฉันสามารถเรียนรู้ Python ได้อย่างไร?
– คุณสามารถเรียนรู้ Python ได้โดยการอ่านหนังสือ, ดูวิดีโอสอนออนไลน์, เข้าร่วมคอร์สออนไลน์หรือมีการศึกษาแบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Python

3. Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้งานกับอะไรบ้าง?
– Python ใช้งานได้หลายอย่าง รวมทั้งปัญญาประดิษฐ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การสร้างเว็บแอปพลิเคชัน, การพัฒนาซอฟต์แวร์, วิทยาการอุตสาหกรรมและแอนิเมชัน

4. Python เหมาะสำหรับงานคำนวณทางวิทยาศาสตร์หรือไม่?
– ใช่! Python เป็นภาษาโปรแกรมที่นิยมใช้ในงานวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีไลบรารีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถมากมาย เช่น NumPy, SciPy, pandas ซึ่งมีการสนับสนุนคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการกระจายข้อมูลอย่างมาก

สรุป

การเขียนโปรแกรม Python เพื่อการคำนวณเป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างมาก Python เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพสูงในการจัดการกับตัวแปรและคำสั่งทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันและลูปที่มีประโยชน์สำหรับการวนซ้ำและจัดการข้อมูล Python ก็มีการนำไปใช้ในหลากหลายงานรวมถึงงานทางวิทยาศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์และแอนิเมชัน อย่ารอช้าให้หุงนาน ให้เริ่มต้นเรียนรู้ Python และค้นพบความสนุกแห่งการเขียนโปรแกรม!

มี 16 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การเขียนโปรแกรม python.

วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยภาษา Python - การเขียนฟังก์ชันเพื่อเปลี่ยนปีเกิดเป็นปีนักษัตร - Youtube
สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยภาษา Python – การเขียนฟังก์ชันเพื่อเปลี่ยนปีเกิดเป็นปีนักษัตร – Youtube
วิทยาการคำนวณ: If -Else
วิทยาการคำนวณ: If -Else
สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยภาษา Python - การเขียนฟังก์ชันเพื่อคำนวณพื้นที่ - Youtube
สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยภาษา Python – การเขียนฟังก์ชันเพื่อคำนวณพื้นที่ – Youtube
ภาษาไพทอน - ครูไอที
ภาษาไพทอน – ครูไอที
B2S หนังสือ การเขียนโปรแกรมด้วย Python ฉบับพื้นฐาน | Central.Co.Th
B2S หนังสือ การเขียนโปรแกรมด้วย Python ฉบับพื้นฐาน | Central.Co.Th
วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ หัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Python Syntax รูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
Python Syntax รูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
รวม Syntax พื้นฐานของภาษา Python ฉบับรวบรัด – Tamemo.Com
รวม Syntax พื้นฐานของภาษา Python ฉบับรวบรัด – Tamemo.Com
สรุปพื้นฐาน Python 3 ใน 1 ชั่วโมง - Part 1 (มีต่อ) - Youtube
สรุปพื้นฐาน Python 3 ใน 1 ชั่วโมง – Part 1 (มีต่อ) – Youtube
คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python | Ept | Expert-Programming-Tutor
คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python | Ept | Expert-Programming-Tutor
โค้ด Python หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
โค้ด Python หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึมภาษา Python | ร้านหนังสือนายอินทร์
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึมภาษา Python | ร้านหนังสือนายอินทร์
แผนการจัดการเรียนรู้ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Anyflip
แผนการจัดการเรียนรู้ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Anyflip
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน (แสดงผล รับค่า และโปรแกรมคำนวณอย่างง่าย) - Youtube
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน (แสดงผล รับค่า และโปรแกรมคำนวณอย่างง่าย) – Youtube
คอร์สออนไลน์ ก้าวแรกสู่การเรียน Python สู่การต่อยอดในระดับโปร Episode 4: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Oop) และการอ่าน เขียน บันทึกข้อมูลจากไฟล์ | Skilllane
คอร์สออนไลน์ ก้าวแรกสู่การเรียน Python สู่การต่อยอดในระดับโปร Episode 4: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Oop) และการอ่าน เขียน บันทึกข้อมูลจากไฟล์ | Skilllane
การเขียน Python ด้วย Google Colab - Python - Coderdojo Forum
การเขียน Python ด้วย Google Colab – Python – Coderdojo Forum
เรียนเขียนภาษา Python ด้วย Thonny ~ Python 3
เรียนเขียนภาษา Python ด้วย Thonny ~ Python 3
จะลดงานด้วย Python ต้องทำไงบ้าง? 3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่ทำตามได้เลย
จะลดงานด้วย Python ต้องทำไงบ้าง? 3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่ทำตามได้เลย
B2S พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python | Central.Co.Th
B2S พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python | Central.Co.Th
การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น › คอร์ส › หน้าหลัก
การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น › คอร์ส › หน้าหลัก
การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น › คอร์ส › หน้าหลัก
การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น › คอร์ส › หน้าหลัก
อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตร หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online For Teacher Plus: C4T Plus-Python) รุ่นที่ 4 รับเกียรติบัตรฟรี 16 ชั่วโมง โดย สสวท. สมัครอบรมได้ถึง 31 กรกฎาคม 2566 - สื่อฟรีออนไลน์.Com
อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตร หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online For Teacher Plus: C4T Plus-Python) รุ่นที่ 4 รับเกียรติบัตรฟรี 16 ชั่วโมง โดย สสวท. สมัครอบรมได้ถึง 31 กรกฎาคม 2566 – สื่อฟรีออนไลน์.Com
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 20 ข้อ ชุดที่ 25 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 20 ข้อ ชุดที่ 25 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
Krubom
Krubom
การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นสำหรับงานวิทยาศาสตร์ (Python) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Pdf)
การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นสำหรับงานวิทยาศาสตร์ (Python) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Pdf)
การเขียนโปรแกรม Python เพื่ออ่านค่า Current จาก Revpi Aio - บริษัท เทคสแควร์ จำกัด
การเขียนโปรแกรม Python เพื่ออ่านค่า Current จาก Revpi Aio – บริษัท เทคสแควร์ จำกัด
สอนเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ฉบับมือใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ด้วยภาษา Python
สอนเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ฉบับมือใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ด้วยภาษา Python
คอร์สออนไลน์ ก้าวแรกสู่การเรียน Python สู่การต่อยอดในระดับโปร Episode 2: เรียนรู้พื้นฐานการเขียน Python ที่นัก (อยาก) เขียนโปรแกรมควรรู้ | Skilllane
คอร์สออนไลน์ ก้าวแรกสู่การเรียน Python สู่การต่อยอดในระดับโปร Episode 2: เรียนรู้พื้นฐานการเขียน Python ที่นัก (อยาก) เขียนโปรแกรมควรรู้ | Skilllane
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน (แสดงผล รับค่า และโปรแกรมคำนวณอย่างง่าย) - Youtube
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน (แสดงผล รับค่า และโปรแกรมคำนวณอย่างง่าย) – Youtube
การใช้ Ide (Integrated Development Environment) กับ Python (ไพทอน) เบื้องต้น
การใช้ Ide (Integrated Development Environment) กับ Python (ไพทอน) เบื้องต้น
ฝึกเขียนโปรแกรมภาษา Python ด้วยตัวเอง คือสุดยอดนะ - Glurgeek.Com
ฝึกเขียนโปรแกรมภาษา Python ด้วยตัวเอง คือสุดยอดนะ – Glurgeek.Com
Actividad De Python Para มัธยม1
Actividad De Python Para มัธยม1
Ultimate Python - เรียน Python จาก 0] มาลองเขียนโค้ดบรรทัดแรกกันเถอะ! ในมือถือก็เขียนได้นะ(1/2) ในอดีตการเขียนโปรแกรม นั้นไม่เป็นที่แพร่หลายนักทำให้หน้าตาของโปรแกรมที่ใช้เขียนโปรแกรมก็เข้าถึงยากเช่นกัน ซึ่งหลายคนอาจนึกถึงภาพในหนัง The Matr
Ultimate Python – เรียน Python จาก 0] มาลองเขียนโค้ดบรรทัดแรกกันเถอะ! ในมือถือก็เขียนได้นะ(1/2) ในอดีตการเขียนโปรแกรม นั้นไม่เป็นที่แพร่หลายนักทำให้หน้าตาของโปรแกรมที่ใช้เขียนโปรแกรมก็เข้าถึงยากเช่นกัน ซึ่งหลายคนอาจนึกถึงภาพในหนัง The Matr
หนังสือ การเขียนโปรเเกรมด้วย Python ฉบับพื้นฐาน | B2S
หนังสือ การเขียนโปรเเกรมด้วย Python ฉบับพื้นฐาน | B2S
Lesson 2 : การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาPython - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-7 หน้า | Anyflip
Lesson 2 : การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาPython – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-7 หน้า | Anyflip
เขียน Python ด้วย Visual Studio Community 2013 ~ Python 3
เขียน Python ด้วย Visual Studio Community 2013 ~ Python 3
หน่วย2_การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-15 หน้า | Pubhtml5
หน่วย2_การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-15 หน้า | Pubhtml5
เขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2-12 ด้วยภาษา Python(ไพทอน)
เขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2-12 ด้วยภาษา Python(ไพทอน)
การเขียน Python ด้วย Google Colab - Python - Coderdojo Forum
การเขียน Python ด้วย Google Colab – Python – Coderdojo Forum
รีวิว มือใหม่ Python เริ่ม เรียน เขียนโปรแกรม ภาษาไพทอน ฉบับคนไม่มีพื้นฐาน
รีวิว มือใหม่ Python เริ่ม เรียน เขียนโปรแกรม ภาษาไพทอน ฉบับคนไม่มีพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - Gistda Training Center
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ – Gistda Training Center
คู่มือเขียนโปรแกรม Python (มือสองสภาพดี) | Shopee Thailand
คู่มือเขียนโปรแกรม Python (มือสองสภาพดี) | Shopee Thailand
มาเขียนโปรแกรมคำนวนเกรดแบบง่ายๆ ด้วยภาษา Python กันนน ! | #Misterfocusth - Youtube
มาเขียนโปรแกรมคำนวนเกรดแบบง่ายๆ ด้วยภาษา Python กันนน ! | #Misterfocusth – Youtube
ภาษาโปรแกรม Python คืออะไร ? | 9Expert Training
ภาษาโปรแกรม Python คืออะไร ? | 9Expert Training
เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (Programming Expert With Python)
เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (Programming Expert With Python)
วิทย์ม.ต้น: เขียนโปรแกรม Python หาด้านสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นจำนวนเต็ม (เช่น 3-4-5), หัดใช้ Range() | วิทย์พ่อโก้
วิทย์ม.ต้น: เขียนโปรแกรม Python หาด้านสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นจำนวนเต็ม (เช่น 3-4-5), หัดใช้ Range() | วิทย์พ่อโก้
การเขียน Python อ่านข้อมูลจาก Sensor – Big Data
การเขียน Python อ่านข้อมูลจาก Sensor – Big Data
รู้จักกับ Microblock Ide เขียนโปรแกรมบอร์ด Kidbright ด้วยบล็อกและ Python - Microblock Ide
รู้จักกับ Microblock Ide เขียนโปรแกรมบอร์ด Kidbright ด้วยบล็อกและ Python – Microblock Ide
คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ) | ร้านหนังสือนายอินทร์
คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ) | ร้านหนังสือนายอินทร์

ลิงค์บทความ: การเขียนโปรแกรม python.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ การเขียนโปรแกรม python.

ดูเพิ่มเติม: https://kientrucxaydungviet.net/category/innovative-cities/

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *