Skip to content
Trang chủ » คำกล่าวลา: การพูดลาก่อนและความหมายในวัฒนธรรม

คำกล่าวลา: การพูดลาก่อนและความหมายในวัฒนธรรม

คำถวายน้ำพระบนหิ้งพระ คำอธิษฐาน คำกล่าวลา | Onedaywithmon

คำกล่าวลา: การพูดลาก่อนและความหมายในวัฒนธรรม

NỘI DUNG TÓM TẮT

คำถวายน้ำพระบนหิ้งพระ คำอธิษฐาน คำกล่าวลา | Onedaywithmon

Keywords searched by users: คำ กล่าว ลา มิตรภาพ คํา อํา ลา เพื่อนร่วมงาน, คำคม คํา อํา ลา เพื่อนร่วมงาน สั้น ๆ, คํา กล่าวขอบคุณ งาน เลี้ยงส่ง, กล่าวขอบคุณหัวหน้างาน, แคปชั่น อําลาเพื่อนร่วมงาน, คำกล่าวขอบคุณ ทีมงาน, คําคม ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน, กล่าวขอบคุณ ลาออกจากงาน ภาษาอังกฤษ

Certainly! Here’s an article about “คำ กล่าว ลา” in Thai, covering various aspects and including an FAQ section at the end. I’ll structure the article according to the sections you’ve provided:


การเตรียมคำกล่าวลา

คำ กล่าว ลา เป็นสิ่งที่มีความหมายในการแสดงออกถึงความเคารพและการปิดจบที่ดีในสังคมไทย การเตรียมคำกล่าวลามีความสำคัญมาก เพราะมันช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างสุภาพและเป็นมารยาท

หลักการและรูปแบบของคำกล่าวลา

คำกล่าวลาสามารถแบ่งเป็นหลายรูปแบบ เช่น การกล่าวลาเพื่อเดินทาง, การลาออกจากงาน, หรือการลาออกเพื่อเรียนต่อ เราต้องคำนึงถึงบรรยากาศและสถานการณ์ที่ต้องการกล่าวลาด้วย

ตัวอย่างและแบบฟอร์มคำกล่าวลา

ตัวอย่างคำกล่าวลาที่เขียนให้เห็นถึงความเป็นมิตรภาพและความเป็นกลาง รวมถึงแบบฟอร์มที่ใช้ในการลาออกจากงานหรือขออนุมัติเดินทาง

การให้คำแนะนำในการพูดคำกล่าวลา

การให้คำแนะนำในการพูดคำกล่าวลาที่เหมาะสมและเป็นมารยาท เพื่อให้การแสดงออกของเราดูมีความเป็นมืออาชีพ

การเขียนและแสดงคำกล่าวลาในสื่อออนไลน์

การเขียนและแสดงคำกล่าวลาในสื่อออนไลน์นั้นมีความสำคัญ เนื่องจากสื่อออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งที่สื่อสารกับผู้คนได้อย่างกว้างขวาง

ภาษาและลักษณะทางวัฒนธรรมในคำกล่าวลา

การใช้ภาษาและลักษณะทางวัฒนธรรมในคำกล่าวลามีความสำคัญ เนื่องจากมันสื่อถึงความเคารพและการตอบสนองต่อความเป็นมารยาทในสังคมไทย

คำกล่าวลาที่เน้นความเป็นมืออาชีพและเชิงบวก

คำกล่าวลาที่เน้นความเป็นมืออาชีพและเชิงบวกช่วยเพิ่มความมั่นใจและเป็นการแสดงออกที่ดีต่อความรับรู้ของคนอื่นๆ


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ คำ กล่าว ลา

1. มิตรภาพ คํา อํา ลา เพื่อนร่วมงาน เป็นอย่างไร?

คำกล่าวลาเพื่อนร่วมงานที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความเคารพช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นกำลังใจต่อกัน

2. คำคม คํา อํา ลา เพื่อนร่วมงาน สั้น ๆ ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง?

“ความมั่นใจและความหวังในการต่อสู้ต่อไป ถือเป็นพลังที่สำคัญที่สุด” – นี่คือคำคมที่เตือนให้เพื่อนร่วมงานของคุณเชื่อมั่นและมองโลกในแง่ดี

3. คำ กล่าวขอบคุณ งาน เลี้ยงส่ง มีความสำคัญอย่างไร?

คำกล่าวขอบคุณในงานเลี้ยงส่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีและบ่งบอกถึงความขอบคุณที่ล้ำลึกแก่ผู้ที่จัดงาน

4. ทำไมการกล่าวขอบคุณหัวหน้างานเป็นสิ่งสำคัญ?

การกล่าวขอบคุณหัวหน้างานช่วยสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความไว้วางใจที่สำคัญในการทำงาน

5. แคปชั่น อําลาเพื่อนร่วมงาน จะทำให้คนอื่นอ่านแล้วได้ความรู้สึกอย่างไร?

แคปชั่น อําลาเพื่อนร่วมงานที่สร้างรอยยิ้มและความทรงจำดีๆ จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความประทับใจและความสำคัญของความมิตรภาพ

6. คำกล่าวขอบคุณทีมงานสามารถสร้างผลดีอย่างไร?

การกล่าวขอบคุณทีมงานช่วยสร้างบรรยากาศที่สร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน

7. คำคม ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ที่เติบโตดีมีอะไรบ้าง?

“ความเชื่อมั่นและการทำงานร่วมกันเป็นกำลังที่ทำให้เราก้าวไปได้ไกล” – คำคมนี้เน้นการพัฒนาและความสำเร็จที่มากขึ้นของทีมงาน

8. ทำไมการกล่าวขอบคุณเมื่อลาออกจากงานเป็นสิ่งสำคัญ?

การกล่าวขอบคุณเมื่อลาออกจากงานช่วยสร้างความประทับใจและแสดงความเคารพต่อองค์กรและผู้คนที่เคยร่วมงาน

9. ภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญของคำ กล่าว ลา หรือไม่?

การใช้ภาษาอังกฤษในคำกล่าวลาสามารถช่วยให้ข้อความมีความเป็นสากลและความเข้าใจได้กว้างขึ้น


By providing comprehensive information and answering frequently asked questions, this article aims to be a resourceful guide on “คำ กล่าว ลา” for Thai readers, aiding them in understanding the nuances and importance of farewells in various contexts.

Categories: นับ 40 คำ กล่าว ลา

คำถวายน้ำพระบนหิ้งพระ คำอธิษฐาน คำกล่าวลา | Onedaywithmon
คำถวายน้ำพระบนหิ้งพระ คำอธิษฐาน คำกล่าวลา | Onedaywithmon

เมื่อจะลาจากกัน คนไทยมีวิธีพูดหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบุคคล คนที่สนิทสนมกันมักจะพูดว่า “ลาละ” “ไปละ” “ไปก่อนนะ” “ไปก่อนละนะ” อาจจะเพิ่มความสุภาพด้วยคำลงท้ายเป็น “ลาละครับ” “ไปละครับ” “ไปก่อนนะครับ” “ไปก่อนละนะครับ” สำหรับผู้พูดฝ่ายชาย และ “ลาละค่ะ” “ไปละค่ะ” “ไปก่อนนะคะ” “ไปก่อนละนะคะ” สำหรับผู้พูดฝ่ายหญิง

มิตรภาพ คํา อํา ลา เพื่อนร่วมงาน

ข้อความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับ “มิตรภาพ คำอำลา เพื่อนร่วมงาน” ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความหมายและความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานในที่ทำงาน เราจะพูดถึงแนวคิดของมิตรภาพในการทำงานร่วมกัน และความสำคัญของคำอำลาเมื่อเพื่อนร่วมงานต้องการออกจากที่ทำงานหรือย้ายไปสถานที่ทำงานใหม่ บทความนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและทราบวิธีการจัดการในสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเพิ่มขึ้นในการค้นหาของ Google เราจะเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรายละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

มิตรภาพในการทำงานร่วมกัน

มิตรภาพในการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน มันไม่เพียงแค่สร้างความสุขและความสนุกสนานในการทำงาน แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความสำเร็จในงานของทีม มิตรภาพนี้สามารถช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น มันสร้างการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างสมาชิกในทีมและช่วยให้ทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในที่ทำงาน

คำอำลาเมื่อเพื่อนร่วมงานต้องการออกจากที่ทำงาน

เวลาผู้ร่วมงานต้องการออกจากที่ทำงาน เช่น เข้าข้างลูกจ้างใหม่ หรือเปลี่ยนงาน การใช้คำอำลาเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้สร้างความรู้สึกที่ดีและประทับใจกับผู้ที่จะออกจากทีมหรือองค์กร การพูดคำอำลาให้ดีและแสดงความนับถือต่อความมุ่งมั่นและการทำงานของเขาคือสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้เขาได้รับการยอมรับและเป็นการยืนยันว่าความสำเร็จและความก้าวหน้าของเขาจะถูกจำไว้ด้วยการคำอำลาที่เหมาะสม

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. มิตรภาพในการทำงานมีความสำคัญอย่างไร?
มิตรภาพในการทำงานสร้างบรรยากาศที่ดีและเติบโตของทีมงาน เสริมสร้างความเข้าใจและการร่วมมือในการทำงาน ช่วยเพิ่มความสุขและความพึงพอใจในการทำงานร่วมกันอย่างมาก

2. คำอำลามีความสำคัญอย่างไรในการสิ้นสุดการทำงานของเพื่อนร่วมงาน?
การใช้คำอำลาเป็นทางเลือกที่ดีในการแสดงความนับถือและความยินดีในการต้อนรับการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนร่วมงาน มันช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความประทับใจที่ดีให้กับบุคคลที่จะออกจากที่ทำงาน

3. วิธีการให้คำอำลาที่ดีเมื่อเพื่อนร่วมงานต้องการออกจากที่ทำงาน?
การให้คำอำลาที่ดีควรแสดงถึงความนับถือและการยินดีในความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน การกล่าวถึงคุณค่าและความสำเร็จของเขาในการทำงานคือสิ่งที่สำคัญ

บทความนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและแนวทางในการสร้างมิตรภาพที่ดีในการทำงานร่วมกันและการให้คำอำลาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคนในองค์กรหรือทีมงานของพวกเขา

คำคม คํา อํา ลา เพื่อนร่วมงาน สั้น ๆ

เรื่อง: คำคม คำ อำลา เพื่อนร่วมงาน สั้น ๆ: แนวทางและข้อมูลลึก

คำคม คำ อำลา เพื่อนร่วมงาน สั้น ๆ: แนวทางและข้อมูลลึก

การอำลาจากเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่เรารู้จักมานานหรือเพื่อนร่วมงานที่เราได้รับมอบหมายทำงานร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สามารถเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายและน้ำใจที่สำคัญในชีวิตมืออาชีพของเรา คำคมและคำอำลาที่ถูกนำเสนอในบทความนี้จะช่วยให้คุณมีแนวทางที่ดีในการพูดลากับเพื่อนร่วมงานของคุณและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีที่จะทำให้คุณโดดเด่นในที่ทำงาน.

คำคมที่สร้างแรงบันดาลใจ

 1. “ทุกครั้งที่เราต้องจบลากับสิ่งที่เรารัก, มันคือการเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆ มีโอกาสที่จะเริ่มต้น” – Unknown

 2. “ความยินดีที่สุดของการทำงานก็คือความสามารถที่จะรู้จักและทำงานกับเพื่อนร่วมงานทุกคน” – Unknown

 3. “การอำลาไม่ได้หมายถึงการจบลาจากความสัมพันธ์, แต่เป็นการเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ในชีวิต” – Oprah Winfrey

คำอำลาที่น่าจดจำ

 1. “ขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ ฉันจะคิดถึงความร่วมมือและทุกความท้าทายที่เราผ่านพ้นไปด้วยกัน”

 2. “เป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกับทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสำเร็จในทุกๆ การท้าทาย”

 3. “ขอให้โชคดีทุกคน หวังว่าเราจะพบกันอีกในโอกาสใหม่”

ขั้นตอนการพูดลา

 1. สร้างบรรยากาศเพื่อบานทาง: การพูดลาควรเป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นและเชิญชวน ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานร่วมสังสรรค์หรือการพูดลาในที่ทำงาน ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความสำคัญของความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน.

 2. ขอบคุณและมอบกำลังใจ: อย่าลืมที่จะขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่คุณพบเจอ และให้กำลังใจในการต่อสู้ในทางที่พวกเขาไป คำขอบคุณและกำลังใจที่เต็มไปด้วยความกรุณาทำให้การอำลาดูเป็นเหตุผลที่ดี.

 3. แสดงความรู้สึก: การพูดลาไม่จำเป็นต้องเป็นการพูดที่เฉยเมย หากคุณรู้สึกเศร้าหรือได้รับความรู้สึกที่บางอย่าง, ขออนุญาตให้ตนเองที่จะแสดงออก.

 4. สร้างข้อความที่น่าจดจำ: ไม่ว่าจะเป็นคำคมหรือข้อความที่ทำให้คนอื่นๆ จดจำ, ให้ตั้งใจที่จะสร้างข้อความที่สวยงามและมีความหมาย.

FAQ

1. การอำลาที่ดีควรประกอบด้วยสิ่งอะไรบ้าง?

 • การอำลาที่ดีควรประกอบด้วยการขอบคุณ, การมอบกำลังใจ, การแสดงความรู้สึก, และการสร้างข้อความที่น่าจดจำ.

2. ทำไมการอำลาจึงสำคัญ?

 • การอำลาเป็นโอกาสที่ดีในการปิดสนทนาทำงานอย่างสงบและทำให้คนที่จะออกไปรู้สึกว่าพวกเขาถูกนำเสนอ.

3. คำคมการอำลาสามารถช่วยให้เรามีมุมมองในการมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างไร?

 • คำคมการอำลาสามารถช่วยให้เรามีมุมมองที่บวกและสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นสิ่งใหม่.

4. การเลือกใช้คำคมหรือข้อความในการพูดลามีผลกระทบต่อความทรงจำไหม?

 • ใช่, การเลือกใช้คำคมหรือข้อความที่มีความหมายมีผลกระทบต่อความทรงจำและทำให้การอำลานั้นกลายเป็นที่จดจำได้.

5. มีวิธีไหนที่ช่วยในการทำให้การอำลาเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุด?

 • การสร้างบรรยากาศเพื่อบานทาง, การขอบคุณ, การมอบกำลังใจ, การแสดงความรู้สึก, และการสร้างข้อความที่น่าจดจำเป็นสำคัญในการทำให้การอำลาเป็นประสบการณ์ที่ดี.

การพูดลาเพื่อนร่วมงานไม่ได้เป็นเพียงการจบลาเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจและทำให้คนที่ร่วมงานกับคุณรู้สึกถึงความประทับใจและความคาดหวังในการพบกันอีกในโอกาสใหม่. การทำให้การอำลาเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดเป็นเรื่องที่สำคัญและควรได้รับความสนใจอย่างเต็มที่.

คํา กล่าวขอบคุณ งาน เลี้ยงส่ง

คํา กล่าวขอบคุณ งาน เลี้ยงส่ง: A Comprehensive Guide

คํา กล่าวขอบคุณ งาน เลี้ยงส่ง, or expressing gratitude for a farewell party, is a cultural practice deeply rooted in Thai society. This tradition involves conveying appreciation and bidding farewell to colleagues or friends in a formal or informal gathering. In this comprehensive guide, we will delve into the nuances of crafting a heartfelt expression of thanks for a farewell event, exploring its cultural significance, providing practical tips, and answering frequently asked questions.

Cultural Significance of คํา กล่าวขอบคุณ งาน เลี้ยงส่ง

In Thai culture, expressing gratitude is a revered practice, and doing so in the context of a farewell party holds special significance. It is an opportunity to acknowledge the contributions of the departing individual, share positive memories, and strengthen the bonds within the community. The words chosen for expressing thanks are carefully selected to convey sincerity, respect, and best wishes for the future.

Crafting a Heartfelt คํา กล่าวขอบคุณ Message

1. Acknowledge Contributions

Begin by acknowledging the contributions of the person leaving. Highlight specific achievements, positive qualities, and the impact they’ve had on the team or community.

2. Express Gratitude

Express genuine gratitude for the person’s hard work, dedication, and positive influence. Use polite and respectful language to convey the sincerity of your appreciation.

3. Share Positive Memories

Recall and share positive memories or experiences you’ve had with the departing individual. This adds a personal touch to your message and reinforces the positive aspects of their time with the group.

4. Offer Best Wishes

Extend heartfelt best wishes for the person’s future endeavors. This is an opportunity to show goodwill and support for their next chapter in life.

5. Use Polite Language

Maintain a formal and polite tone throughout your message. Politeness is a core value in Thai culture, and it should be reflected in your expression of thanks.

Practical Tips for Delivering Your Message

 1. Timing is Key: Choose an appropriate moment during the farewell event to deliver your message. Avoid interrupting the flow of the gathering.

 2. Practice Pronunciation: If delivering your message verbally, practice the pronunciation of key phrases to ensure clarity and sincerity.

 3. Personalize Your Message: Tailor your expression of thanks to the individual’s personality and the nature of your relationship with them.

 4. Use Appropriate Gestures: Consider incorporating traditional Thai gestures of respect, such as the wai, when delivering your message.

FAQ Section

Q1: What should I include in a farewell message for a colleague?

A1: A farewell message for a colleague should include expressions of gratitude, acknowledgment of their contributions, positive memories, and best wishes for their future.

Q2: Is it necessary to give a gift along with the farewell message?

A2: While not mandatory, giving a thoughtful gift along with your farewell message can enhance the sincerity of your expression of thanks.

Q3: How long should a farewell message be?

A3: A farewell message should be concise and focused, typically spanning one to two minutes if delivered verbally. In written form, it can range from a paragraph to a page, depending on the depth of your relationship with the person.

Q4: Are there cultural taboos to be aware of when delivering a farewell message?

A4: It’s essential to be respectful and avoid sensitive topics. Refrain from negative remarks or anything that might cause discomfort. Stick to expressing gratitude and positive sentiments.

In conclusion, คํา กล่าวขอบคุณ งาน เลี้ยงส่ง is a meaningful and culturally significant practice in Thai society. By crafting a heartfelt message and following cultural norms, you can contribute to a positive and memorable farewell experience. Expressing gratitude not only honors the departing individual but also fosters a sense of unity and camaraderie within the community.

แบ่งปัน 34 คำ กล่าว ลา

บทบรรยายอำลาเพื่อน | Pdf
บทบรรยายอำลาเพื่อน | Pdf
楽しい日本語 ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก : กล่าวอวยพรเมื่อต้องร่ำลาจากกัน
楽しい日本語 ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก : กล่าวอวยพรเมื่อต้องร่ำลาจากกัน
บทบรรยายอำลาเพื่อน | Pdf
บทบรรยายอำลาเพื่อน | Pdf
คำพูดกล่าวลา(คำอวยพร)เมื่อต้องจากกัน ภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 2
คำพูดกล่าวลา(คำอวยพร)เมื่อต้องจากกัน ภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 2 “お別れの挨拶” – Youtube
ส่งคำขอบคุณแด่...กัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ - Pantip
ส่งคำขอบคุณแด่…กัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ – Pantip
Slow)Joshua Thailand🚀 On X:
Slow)Joshua Thailand🚀 On X: “[💎] คำกล่าวขอบคุณของ #Seventeen #Dontwannacry4Thwin Https://T.Co/98Tdxceidr” / X
10ประโยคภาษาอังกฤษ บอกลา - Youtube
10ประโยคภาษาอังกฤษ บอกลา – Youtube
ขอบคุณจากหัวใจ! เปิ้ล พัทยา โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังผ่านงานศพ ตั้ว ศรัณยู
ขอบคุณจากหัวใจ! เปิ้ล พัทยา โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังผ่านงานศพ ตั้ว ศรัณยู
คำกล่าวพิธีลากรรมฐาน - Flip Ebook Pages 1-2 | Anyflip
คำกล่าวพิธีลากรรมฐาน – Flip Ebook Pages 1-2 | Anyflip
ภาษาเกาหลีน่ารู้ || ตอบไลน์ กับ Inbox เท่านั้น On X:
ภาษาเกาหลีน่ารู้ || ตอบไลน์ กับ Inbox เท่านั้น On X: “วันนี้เรามาเรียนประโยคจากหมวด “คำกล่าวลา” กันบ้างนะคะ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #คอร์สเรียนออนไลน์ #Patเกาหลี #ชีทสรุปพร้อมส่ง #รับสอนเกาหลี 💙 Ig : Pasakaoleenaru 📩 ติดต่อ: Inbox ที่เพจภาษาเกาหลี …
บอกลาภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - ที่ไม่ใช่แค่บ้ายบาย Bye Bye » Best Review Asia
บอกลาภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล – ที่ไม่ใช่แค่บ้ายบาย Bye Bye » Best Review Asia

See more here: kientrucxaydungviet.net

Learn more about the topic คำ กล่าว ลา.

See more: kientrucxaydungviet.net/category/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *