Skip to content
Trang chủ » คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาหาร: แพลทเตอร์ของความอร่อย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาหาร: แพลทเตอร์ของความอร่อย

ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาหาร: แพลทเตอร์ของความอร่อย

NỘI DUNG TÓM TẮT

ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food

Keywords searched by users: คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาหาร เมนูอาหาร ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน, หมวดหมู่อาหาร ภาษาอังกฤษ, คําศัพท์ ร้านอาหาร พร้อมคําอ่าน, ประเภทอาหาร ภาษาอังกฤษ, เมนูของว่าง ภาษาอังกฤษ, อาหารทานเล่น ภาษาอังกฤษ, อาหารว่าง ภาษาอังกฤษ, food ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาหาร: พาถึงโลกของคำศัพท์และวัฒนธรรมทางอาหาร

1. คำศัพท์ทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร

การทำความเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอาหารเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเข้าถึงโลกของการทำอาหารและการรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องและมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น เราจะพาคุณสำรวจคำศัพท์ที่ใช้บอกถึงอาหารทั่วไปและประเภทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ.

คำศัพท์ทั่วไป

 1. Food (อาหาร): คำที่ใช้ทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่เรารับประทานเพื่อรักษาชีวิต.
 2. Dish (อาหารหลายรส): ของทานเล็ก ๆ ที่นำเสนอในมื้อ.
 3. Meal (มื้ออาหาร): การรับประทานอาหารในขณะที่ระบุ.
 4. Cuisine (อาหารของประเทศหรือภูมิภาค): ลักษณะอาหารที่เป็นทางการของท่าน.
 5. Menu (รายการอาหาร): รายการของอาหารทั้งหมดที่เสนอในร้าน.
 6. Ingredient (ส่วนผสม): สิ่งที่ใช้ทำอาหาร.
 7. Recipe (สูตร): ขั้นตอนที่ใช้ในการทำอาหาร.
 8. Flavor (รสชาติ): ลักษณะที่มีรสชาติต่าง ๆ.

2. คำศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหาร

การทำอาหารเป็นกระบวนการที่น่าสนใจและสร้างความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น เรามีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำอาหารและการอธิบายวิธีทำอาหาร.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำอาหาร

 1. Cooking (การทำอาหาร): การปรุงอาหาร.
 2. Bake (อบ): การปรุงอาหารในเตา.
 3. Grill (ปิ้ง): การทำอาหารบนกระทะหรือเตาปิ้ง.
 4. Boil (ต้ม): การทำอาหารในน้ำร้อน.
 5. Fry (ทอด): การทำอาหารโดยใช้น้ำมัน.
 6. Chop (หั่น): การตัดอาหารเป็นชิ้น.
 7. Mix (ผสม): การผสมส่วนผสม.
 8. Taste (ลิ้มรส): การตรวจสอบรสชาติของอาหาร.

คำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายวิธีทำอาหาร

 1. Saute (ทอดผัด): การทำอาหารบนกระทะในน้ำมันร้อน.
 2. Simmer (ต้มเล็กน้อย): การทำอาหารในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ.
 3. Marinate (นำหมัก): การแช่อาหารในน้ำเค็มหรือน้ำปลา.
 4. Whisk (ตี): การตีให้เกิดฟอง.
 5. Steam (นึ่ง): การทำอาหารโดยใช้ไอน้ำ.

3. คำศัพท์เกี่ยวกับรสชาติ

คำศัพท์ที่ใช้เพื่อบอกถึงรสชาติต่าง ๆ ของอาหารมีความสำคัญในการแสดงความพอใจของเราต่ออาหาร.

คำศัพท์ที่ใช้เพื่อบอกถึงรสชาติ

 1. Sweet (หวาน): มีรสหวาน.
 2. Sour (เปรี้ยว): มีรสเปรี้ยว.
 3. Spicy (เผ็ด): มีรสเผ็ด.
 4. Salty (เค็ม): มีรสเค็ม.
 5. Bitter (ขม): มีรสขม.
 6. Savory (หอม): มีกลิ่นหอม.

4. คำศัพท์เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

การนั่งทานอาหารและบรรยากาศรอบตัวมีความสำคัญในประสบการณ์การรับประทานอาหาร.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการนั่งทานอาหาร

 1. Dining (รับประทานอาหาร): การนั่งทานอาหาร.
 2. Table setting (การตกแต่งโต๊ะ): การจัดโต๊ะสำหรับรับประทาน.
 3. Etiquette (มารยาท): กฎระเบียบทางสังคม.
 4. Appetizer (อาหารทานเล่น): อาหารก่อนทานเพื่อกระตุ้นความอยากกิน.
 5. Main course (อาหารหลัก): อาหารที่เป็นส่วนหลักของมื้อ.
 6. Dessert (ขนมหวาน): อาหารหลังอาหารหลัก.

คำศัพท์ที่ใช้ในบรรยากาศการรับประทาน

 1. Ambiance (บรรยากาศ): บรรยากาศรอบตัว.
 2. Fine dining (ร้านอาหารระดับสูง): ร้านอาหารที่นำเสนออาหารที่มีคุณภาพสูง.
 3. Culinary experience (ประสบการณ์ทางการทำอาหาร): การมีประสบการณ์ในการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ.

5. คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารสาธารณะ

การอธิบายเกี่ยวกับร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอาหารที่น่าสนใจ.

คำศัพท์ที่ใช้ในบทวิธีการอธิบาย

 1. Menu items (รายการอาหาร): รายการของอาหารทั้งหมดที่เสนอในร้าน.
 2. Cafeteria (คาเฟเทอเรีย): ร้านอาหารที่รับประทานที่นั่งเอง.
 3. Buffet (บุฟเฟ่ต์): การเสิร์ฟอาหารในรูปแบบของบุฟเฟ่ต์.

6. คำศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีทางอาหาร.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

 1. Tradition (ประเพณี): การทำตามประเพณีทางวัฒนธรรม.
 2. Cultural dishes (อาหารทางวัฒนธรรม): อาหารที่เป็นลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรม.
 3. Festival food (อาหารเฉพาะงานเทศกาล): อาหารที่นำเสนอในช่วงเทศกาล.

7. คำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดื่ม

เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มต่าง ๆ.

คำศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายเครื่องดื่ม

 1. Beverage (เครื่องดื่ม): สิ่งที่เราดื่ม.
 2. Cocktail (ค็อกเทล): เครื่องดื่มผสมที่มีแอลกอฮอล์.
 3. Brew (ต้ม): การทำเครื่องดื่มที่ใช้ในการต้ม.
 4. Sip (ดื่มเบา ๆ): การดื่มเครื่องดื่มเบา ๆ.

เมนูอาหาร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

เมนูอาหาร (Food Menu)

 1. Breakfast – อาหารเช้า (A-han Chao)
 2. Lunch – อาหารกลางวัน (A-han Klang Wan)
 3. Dinner – อาหารเย็น (A-han Yen)
 4. Appetizers – อาหารทานเล่น (A-han Tan Len)
 5. Main Course – อาหารหลัก (A-han Lak)
 6. Desserts – ขนมหวาน (Khanom Wan)

หมวดหมู่อาหาร ภาษาอังกฤษ

 1. Seafood – อาหารทะเล (A-han Tha-le)
 2. Vegetarian – อาหารเจ (A-han Jay)
 3. Grilled – อาหารปิ้ง (A-han Ping)
 4. Spicy – อาหารเผ็ด (A-han Ped)
 5. Sweet – อาหารหวาน (A-han Wan)

คำศัพท์ ร้านอาหาร พร้อมคำอ่าน

 1. Menu – เมนู (Menu)
 2. Waiter/Waitress – พนักงานเสิร์ฟ (Panaek Ngan Serve)
 3. Chef – นักเชฟ (Nak Chef)
 4. Reservation – จอง (Jong)
 5. Bill/Check – ใบเสร็จรับเงิน (Bai Set Rap Ngoen)

ประเภทอาหาร ภาษาอังกฤษ

 1. Fast Food – อาหารจัดส่ง (A-han Jad Song)
 2. Fine Dining – อาหารระดับสูง (A-han Rap Dap Sung)
 3. Street Food – อาหารข้างทาง (A-han Kang Tang)
 4. Buffet – บุฟเฟต์ (Buffet)

เมนูของว่าง ภาษาอังกฤษ

 1. Snacks – อาหารว่าง (A-han Wang)
 2. Finger Foods – อาหารว่างที่กินด้วยมือ (A-han Wang Tee Gin Duay Meu)
 3. Appetizers – อาหารทานเล่น (A-han Tan Len)

อาหารทานเล่น ภาษาอังกฤษ

 1. Tapas – ทาปาส (Tapas)
 2. Canapé – คานาเป (Canape)
 3. Sushi – ซูชิ (Sushi)

อาหารว่าง ภาษาอังกฤษ

 1. Snacks – อาหารว่าง (A-han Wang)
 2. Appetizers – อาหารทานเล่น (A-han Tan Len)
 3. Finger Foods – อาหารว่างที่กินด้วยมือ (A-han Wang Tee Gin Duay Meu)

Food ภาษาอังกฤษ

 1. Foodie – คนรักอาหาร (Kon Rak A-han)
 2. Culinary – เกี่ยวกับการทำอาหาร (Giau Gap Kan Tam A-han)
 3. Gastronomy – ศิลปะในการทานอาหาร (Sinlapa Nai Kan Tan A-han)

สรุป

การทราบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยเลย เนื่องจากมันช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจเกี่ยวกับโลกของอาหารได้อย่างถูกต้อง. การนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทุก ๆ ด้านของอาหาร จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและสมบูรณ์.

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาหาร คืออะไร?

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารคือคำที่ใช้เพื่อแสดงความหมายหรือรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารในภาษาอังกฤษ.

2. คำศัพท์ที่สำคัญเมื่อไปร้านอาหาร?

คำศัพท์ที่สำคัญเมื่อไปร้านอาหารรวมถึง “Menu” (เมนู), “Waiter/Waitress” (พนักงานเสิร์ฟ), “Chef” (นักเชฟ), “Reservation” (จอง), และ “Bill/Check” (ใบเสร็จรับเงิน).

3. คำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายรสชาติของอาหาร?

คำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายรสชาติของอาหารรวมถึ

Categories: สรุป 93 คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาหาร

ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food
ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food

ได้แก่อาหารจำพวกแป้ง เครื่องในสัตว์ มะพร้าว ของทอด ของมัน หากรับประทานบ่อยอาจทำให้เป็นโรคไขมันในเลือดสูง และนำไปสู่การเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เพราะคอเลสเตอรอลไปสะสมในผนังหลอดเลือด ตัวอย่างอาหารที่มีไขมันสูง: ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ไส้อั่ว แหนม แฮม คอหมูย่าง แกงกะทิ ผัดไทย ผัดซีอิ๊ว ไข่เจียว อาหารทอด อาหารอมน้ำมันต่าง ๆ

อาหารภาษาอังกฤษ Lunch
 1. Lunch – อาหารกลางวัน
 2. hot dog – ฮอตด็อก
 3. sandwich – ขนมปังแซนด์วิช
 4. pizza – พิซซ่า
 5. hamburger – แฮมเบอร์เกอร์
 6. steak – เนื้อสเต็ก
 7. French fries – มันฝรั่งทอด
 8. Salad – สลัดผัก
Beverage / เครื่องดื่ม
 • น้ำนม (milk)
 • กาแฟ (coffee)
 • ชา (tea)
 • โกโก้ (cocoa)
 • น้ำผลไม้ น้ำผัก (juice)
 • เครื่องดื่มสมุนไพร
 • น้ำหวาน เป็นต้น
 • เครื่องดื่มอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (carbonated beverage)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดอาหาร (พร้อมคำอ่าน)
lunch (ลันชุ) อาหารกลางวัน
hamburger (แฮม เบอเกอะ) แฮมเบอร์เกอร์
salad (แซลเลิด) สลัดผัก
spaghetti (สปะเกท ที) สปาเก็ตตี้
fried chicken (ไฟรด ชิคเคน) ไก่ทอด
20 ศัพท์งานอดิเรกภาษาอังกฤษ
watching movies /วอทชิง-มูฟวีสฺ/ ดูหนัง
cycling /ซายคลิง/ ขี่จักรยาน
drawing and painting /ดรอวอิง-แอน-เพนทิง/ วาดรูป ระบายสี
dancing /แดนซิง/ เต้น
playing football, basketball, tennis, golf /เพลย์อิง-ฟุตบอล|บาสเก็ตบอล|เทนนิส|กอล์ฟ/ เล่นกีฬา (ระบุชื่อกีฬาได้เลย)

คำศัพท์อาหารมีอะไรบ้าง

[คำศัพท์อาหารมีอะไรบ้าง] ในหัวข้อนี้เราจะสำรวจคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่อาหารพร้อมคำอ่านเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ต่อไปนี้คือรายการคำศัพท์:

 1. Lunch (ลันชุ): หมายถึง อาหารกลางวัน
 2. Hamburger (แฮมเบอเกอะ): หรือที่เรียกว่า แฮมเบอร์เกอร์ คือ อาหารประเภทขนมปังที่ประกอบด้วยเนื้อเบอร์เกอร์
 3. Salad (แซลเลิด): หมายถึง สลัดผัก
 4. Spaghetti (สปะเกท ที): หรือที่เรียกว่า สปาเก็ตตี้ คือ อาหารประเภทพาสต้าทำจากเส้นหลากหลายรูปแบบ
 5. Fried Chicken (ไฟรด ชิคเคน): หมายถึง ไก่ทอด

ดังนั้น, นอกจากรายการคำศัพท์ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว, ยังมีคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่อาหารที่ควรรู้ เพื่อเพิ่มความเต็มเนื้อและเข้าใจได้ดีขึ้น 107 หากคุณมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่ต้องการให้เพิ่มเข้าไปในรายการ ยินดีต้อนรับคำแนะนำของคุณ!

Hobby มีอะไรบ้าง

[งานอดิเรกมีอะไรบ้าง]

นำเสนอความหลากหลายของงานอดิเรกที่คนส่วนใหญ่น่าจะสนใจ ในทางกีฬา มีการเล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล เทนนิส และ กอล์ฟ ซึ่งเป็นกีฬาที่ทำให้คนเพลิดเพลินได้ นอกจากนี้ ยังมีการขี่จักรยาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถนำเสนอความสนุกสนานและการออกกำลังกายไปพร้อมกัน

สำหรับผู้ที่หลงไหลในศิลปะ งานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับการวาดรูปและระบายสี จึงมีการดูหนัง และเต้นรำ ที่สามารถเสริมสร้างความคล่องตัวและความสุขให้กับคนที่ชื่นชอบ

นอกจากนี้ ยังมีงานอดิเรกอื่น ๆ ที่ควรถูกทำลอง เพื่อค้นพบความสนุกสนานที่ไม่ซ้ำซาก และเพื่อให้ชีวิตประจำวันของคุณเติบโตมีความเคลื่อนไหวและมีสีสันมากยิ่งขึ้น ผู้อ่านสามารถเลือกที่จะลองทำเหล่านี้เพื่อดูว่าอาจจะเป็นงานอดิเรกที่เหมาะกับตัวเองหรือไม่

อาหารประเภท Junk Food มีอะไรบ้าง

[อาหารประเภท junk food มีหลายประการที่มีความไม่ดีต่อสุขภาพเมื่อบริโภคมากเกินไป บางประการได้แก่อาหารที่มีปริมาณแป้งสูง เช่น ข้าวมันไก่และข้าวขาหมู ที่มักจะเต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรต ที่อาจเป็นสาเหตุทำให้ระดับไนร์สในเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเกิดโรคไขมันในเลือดสูง และอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด]

[นอกจากนี้, อาหารประเภท junk food ที่มีมะพร้าว, ของทอด, และของมันก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการอาหารที่ควรระวัง เนื่องจากมีการรับประทานบ่อยอาจทำให้เกิดคอเลสเตอรอลสะสมในผนังหลอดเลือด ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด]

[ตัวอย่างอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงและควรหลีกเลี่ยงได้แก่ ไส้อั่ว, แหนม, แฮม, คอหมูย่าง, แกงกะทิ, ผัดไทย, ผัดซีอิ๊ว, ไข่เจียว, อาหารทอด, และอาหารอมน้ำมันต่าง ๆ ควรมีการรับประทานเหล่านี้อย่างมีสมดุลและไม่ควรบริโภคมากเกินไปเพื่อรักษาสุขภาพที่ดี]

Drink มีอะไรบ้าง

[เครื่องดื่มมีหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น น้ำนมที่มีโปรตีนและแคลเซียมสูง กาแฟที่มีคาเฟอีนที่สามารถกระตุ้นสมอง ชาที่มีสารแอนติออกซิแดนที่ช่วยในการผลิตพลังงาน โกโก้ที่เป็นแหล่งสาร anti-oxidant ที่ดีต่อสุขภาพ น้ำผลไม้และน้ำผักที่มีวิตามินและเส้นใยส่งเสริมสุขภาพในร่างกาย นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรและน้ำหวานที่มีคุณสมบัติพิเศษ และเครื่องดื่มอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีรสชาติและลูกลายที่หลากหลายเพื่อความสนุกสนานในการดื่ม].

แบ่งปัน 25 คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาหาร

Food, Vocabulary About Food, คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร - Youtube
Food, Vocabulary About Food, คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร – Youtube
คําศัพท์ภาษาอังกฤษอาหาร _ English Vocabulary About Food | Food Lists, Fruits Name In English, Fruit Names
คําศัพท์ภาษาอังกฤษอาหาร _ English Vocabulary About Food | Food Lists, Fruits Name In English, Fruit Names
เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน บน Instagram: “Countable And Uncountable Food อาหารที่นับได้และนับไม่ได้ #Mrsthinglish #Engl… | เรียนภาษาอังกฤษ, การสอน, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน บน Instagram: “Countable And Uncountable Food อาหารที่นับได้และนับไม่ได้ #Mrsthinglish #Engl… | เรียนภาษาอังกฤษ, การสอน, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food - Youtube
ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food – Youtube
Egg Vocabulary | คำศัพท์เกี่ยวกับไข่ | เรียนภาษาอังกฤษ, การเรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์
Egg Vocabulary | คำศัพท์เกี่ยวกับไข่ | เรียนภาษาอังกฤษ, การเรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์
บัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด อาหาร (Food Flash Card) แฟลชการ์ดคําศัพท์ฟรีๆ - ภาษาอังกฤษออนไลน์
บัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด อาหาร (Food Flash Card) แฟลชการ์ดคําศัพท์ฟรีๆ – ภาษาอังกฤษออนไลน์
เรียนภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรให้เก่งอังกฤษ Lingo Think In English!! :): คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร Food Vocabulary
เรียนภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรให้เก่งอังกฤษ Lingo Think In English!! :): คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร Food Vocabulary
หนังสือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Usborne Books My First Word Book About Food – Bambi Garden
หนังสือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Usborne Books My First Word Book About Food – Bambi Garden
เติมพลังสมองให้ลูกน้อยกับ อาหารเช้า ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ จำได้แม่น - Amarin Baby & Kids
เติมพลังสมองให้ลูกน้อยกับ อาหารเช้า ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ จำได้แม่น – Amarin Baby & Kids
น่ารู้ 108 คำศัพท์ภาษาอังกฤษอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม มีคำจำเป็นอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกันจ้า
น่ารู้ 108 คำศัพท์ภาษาอังกฤษอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม มีคำจำเป็นอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกันจ้า
ถูกใจ 1,554 คน, ความคิดเห็น 3 รายการ - เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน (@Mrsthinglish) บน Instagram: “Cooking Verbs | กริยา… | คำศัพท์, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษ
ถูกใจ 1,554 คน, ความคิดเห็น 3 รายการ – เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน (@Mrsthinglish) บน Instagram: “Cooking Verbs | กริยา… | คำศัพท์, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษ
ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food - Youtube
ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food – Youtube
บัตรคำศัพท์หมวดโรงเรียน ภาษาอังกฤษ - My School Vocabulary
บัตรคำศัพท์หมวดโรงเรียน ภาษาอังกฤษ – My School Vocabulary
77 คำศัพท์อาหาร ภาษาอังกฤษ เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ พร้อมคำอ่าน คำแปล ครบครัน - ภาษาอังกฤษออนไลน์
77 คำศัพท์อาหาร ภาษาอังกฤษ เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ พร้อมคำอ่าน คำแปล ครบครัน – ภาษาอังกฤษออนไลน์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดธรรมชาติ Nature Vocabulary - Learningstudio.Info
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดธรรมชาติ Nature Vocabulary – Learningstudio.Info
รวมศัพท์อาหารภาษาญี่ปุ่น ชื่อเมนูภาษาญี่ปุ่น เมนูไหนเรียกว่าอะไร พร้อมคำ อ่านไทย
รวมศัพท์อาหารภาษาญี่ปุ่น ชื่อเมนูภาษาญี่ปุ่น เมนูไหนเรียกว่าอะไร พร้อมคำ อ่านไทย

See more here: kientrucxaydungviet.net

Learn more about the topic คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาหาร.

See more: kientrucxaydungviet.net/category/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *