Skip to content
Trang chủ » โปรแกรมแปลงเลขฐาน 10เป็นฐาน 2: สนุกฝึกสมองที่บ้าน

โปรแกรมแปลงเลขฐาน 10เป็นฐาน 2: สนุกฝึกสมองที่บ้าน

แปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 และ แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

โปรแกรม แปลง เลข ฐาน 10 เป็น ฐาน 2

ในโลกของคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 มีบทบาทสำคัญในการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ โดยเรามักจะใช้โปรแกรมแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 เพื่อดำเนินการและแก้ปัญหาที่ต้องการงานที่ซับซ้อนกว่าหรือเกี่ยวข้องกับเลขฐาน 2 เช่น ภายในโปรแกรมการเขียนโค้ดเชิงวัตถุ การทำงานกับฐานข้อมูล หรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เราอาจสงสัยถึงวิธีการแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 และทำไมเราจึงต้องใช้การแปลงเลขฐานนี้ในงานทางคอมพิวเตอร์

โครงสร้างของเลขฐาน 2
เลขฐาน 2 เป็นระบบประเภทหนึ่งที่ใช้สองสัญลักษณ์ 0 และ 1 เพื่อแทนจำนวน แต่ละหลักจะมีค่าสะสมอยู่สองเท่าของหลักที่อยู่หน้าหลักที่ต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น 11101 (ที่อ่านได้ว่า “แซกต้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง”) จะแสดงถึงเลขฐาน 2 ที่มีค่าเท่ากับ 1*(2^4) + 1*(2^3) + 1*(2^2) + 0*(2^1) + 1*(2^0) = 29

การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 ด้วยวิธีการหารตัวเลข
วิธีการแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 ที่เราจะพูดถึงในบทความนี้คือธรรมชาติของเลขฐาน 2 ที่เกี่ยวข้องกับการหารตัวเลขฐาน 10 ตามลำดับ ขั้นตอนแรกในการแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 คือการหารตัวเลขฐาน 10 ด้วยสอง ในกรณีที่มีผลหารเป็นเศษก็จะเป็นตัวเลข 0 ถ้าศูนย์จะเป็นที่หนี้ที่มี درดที่มีค่าเท่ากับจำนวนที่ต้องหมายถึง ในกรณีที่ผลหารไม่เป็นศูนย์ จะเป็นค่าที่มีจำนวนมากแสดงถึงผลลัพธ์

ข้อดีและข้อเสียของการแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2
การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 มีข้อดีและข้อเสียต่างๆ ที่เราควรรู้ความสำคัญของมันในงานทางคอมพิวเตอร์

ข้อดีของการแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 คือ:
1. การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 ช่วยให้เราสามารถคำนวณและดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทำงานในระบบเลขฐาน 2
2. เลขฐาน 2 มีลักษณะที่เข้าใจง่ายและชัดเจน เพราะมีแค่สองสัญลักษณ์ที่เป็นไปต่อกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเข้าใจและตรวจสอบข้อผิดพลาดในโปรแกรมจะง่ายขึ้น

ข้อเสียของการแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 คือ:
1. การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 อาจใช้เวลาและทรัพยากรคอมพิวเตอร์มากกว่าการทำงานในระบบเลขฐาน 10 โดยตรง เนื่องจากฐานของเลขฐาน 10 และเลขฐาน 2 ไม่เหมือนกัน
2. เลขฐาน 2 มีความยุ่งยากกว่าเลขฐานอื่นๆ ในการอ่านและเขียน เนื่องจากต้องใช้สองสัญลักษณ์ก็จะสื่อถึงตัวเลข เห็นได้ว่าการคำนวณด้วยเลขฐาน 2 อาจทำให้กระชับง่ายยิ่งขึ้นจึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายกว่า

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ที่ใช้เวลาน้อยกว่า
การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 ด้วยวิธีการแตกเลขก็เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เมื่อต้องการแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 โดยใช้วิธีการแตกเลข เราอาจทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. เราจะหาจำนวนที่น้อยที่สุดที่ยกกำลังสองได้มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่ต้องแปลง และจะต้องไม่เกินจำนวนที่ต้องแปลง โดยจะเริ่มจาก 2^0 ด้วยการเพิ่มเลขจำนวนที่ยกกำลังสองให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
2. เราจะเริ่มจากการนำจำนวนที่ได้ในข้อ 1 มาลบกับจำนวนที่เราต้องแปลง โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าจำนวนที่ได้คือจำนวนที่เกินอดีตอย่างลดลงหรือไม่ ถ้าเกินจะลดลงจนกว่าจะเป็นจำนวนที่เป็นศูนย์และเลือกจำนวนอื่นๆ ที่น้อยที่สุดจากการคำนวณใหม่
3. เราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนที่ได้ในข้อ 2 และจำนวน 2 เพื่อเลือกตัวเลขในการแปลง เห็นได้ว่าเมื่อหารด้วย 2 จะได้ 0 หรือ 1 แสดงถึงผลลัพธ์
4. เราจะทำซ้ำขั้นตอนข้อ 3 จนกว่าจะได้การแปลงแบบเท่ากับจำนวนที่ต้องแปลงให้เรียบร้อย

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 โดยใช้เทคนิคเลขยกกำลัง
วิธีการแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 โดยใช้เทคนิคเลขยกกำลังเป็นวิธีที่เรานิยมใช้อย่างแพร่หลาย วิธีการนี้สามารถแปลงเลขฐาน 10 ให้เป็นเลขฐาน 2 ได้อย่างรวดเร็ว โดยการทำซ้ำขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. เราจะหารจำนวนที่ต้องแปลงด้วยสอง และใช้เศษที่ได้เป็นตัวเลขของเลขฐาน 2 ตำแหน่งที่เราต้องหมายถึง
2. เราจะบันทึกตัวเลขของเลขฐาน 2

แปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 และ แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: โปรแกรม แปลง เลข ฐาน 10 เป็น ฐาน 2 แปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10, แปลงฐาน10เป็นฐาน16, วิธี แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ทศนิยม, แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 โจทย์, แปลงเลขฐาน พร้อมวิธี ทํา, แปลงเลขฐาน 16 เป็นฐาน 2, แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 8, แปลงเลขฐาน 8 เป็นฐาน 2

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โปรแกรม แปลง เลข ฐาน 10 เป็น ฐาน 2

แปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 และ แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2
แปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 และ แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

หมวดหมู่: Top 79 โปรแกรม แปลง เลข ฐาน 10 เป็น ฐาน 2

แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ยังไง

แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ยังไง

หนึ่งในหลายๆ รูปแบบของการแสดงตัวเลขคือระบบฐานเลข ฐานเลข 10 เป็นระบบฐานที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมนุษย์มักใช้คำสั่งให้เครื่องคิดเลขทำการคำนวณในระบบฐานเลข 10 แต่หากเราต้องการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 หรือระบบฐานอื่นๆ ก็ต้องมีวิธีการแปลงที่ถูกต้องตามอิงกฎเกณฑ์

การแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 เป็นกระบวนการที่สามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาและความต้องการ ในบทความนี้ เราจะสอนวิธีที่นิยมกันมากที่สุด ซึ่งเรียกว่า “วิธีเปลี่ยนเลขเป็นเลขฐานสองโดยการหารเลขด้วยสองตลอดจนเหลือศูนย์”

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2:

1. เริ่มต้นโดยเขียนเลขฐาน 10 ที่ต้องการแปลงเป็นฐาน 2 มาในคอลัมน์ด้านซ้ายสุด และเขียนเลขฐาน 2 ปัจจุบันในคอลัมน์ด้านขวาสุด โดยเราจะใช้บริเวณทางซ้ายสุดของคอลัมน์ด้านขวามือเพื่อทำเครื่องหมายถ้วนจุดทศนิยม

2. หากเลขฐาน 10 เป็นเลขคู่ ให้เขียนเลข 0 ในคอลัมน์ด้านขวาสุดของคอลัมน์ด้านขวามือ

3. หากเลขฐาน 10 เป็นเลขคี่ ให้เขียนเลข 1 ในคอลัมน์ด้านขวาสุดของคอลัมน์ด้านขวามือ

4. ตำแหน่งถัดไปของเลขฐาน 2 แทนค่าที่ได้จากการหารเลขฐาน 10 ด้วย 2 และทิ้งเศษที่ได้ เราจะเป็นได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเมื่อเราทำการขยับจากบริเวณทางซ้ายสุดของคอลัมน์ด้านขวามือ ไปสู่บริเวณทางขวาสุด อย่าลืมเพิ่มบริเวณทางซ้ายของบริเวณที่เราเคลื่อนไปเข้าไป ในกรณีที่เลขฐาน 2 มีค่ามากกว่าหนึ่งตัว

5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 จนกว่าเราจะเหลือเลข 0 ที่ใช้สำหรับการแปลงทั้งหมด

6. เรียงรหัสที่ได้จากขั้นตอนที่ 5 จากบริเวณทางขวาสุดจนถึงบริเวณตัวเลขที่เราเริ่มต้นเเปลงและนี้คือผลลัพธ์ของการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

เพื่อให้คุณเข้าใจ ของแต่ละขั้นตอน ลองดูตัวอย่างการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2:

สมมติว่าเราต้องการแปลงเลขฐาน 10 คือ 20 เป็นฐาน 2

1. เริ่มต้นโดยเขียนเลขฐาน 10 ในคอลัมน์ด้านซ้ายสุดและเขียนเลข 2 ในคอลัมน์ด้านขวาสุด
20 | 2

2. เลขฐาน 10 คือเลขคู่ เราจึงเขียนเลข 0 ในคอลัมน์ด้านขวาสุดของคอลัมน์ด้านขวามือ
20 | 20 | 2

3. เลขฐาน 10 เป็นเลขคู่ เราจะเขียนเลข 0 ในคอลัมน์ด้านขวาสุดของคอลัมน์ด้านขวามือ
20 | 20 | 20 | 2

4. ตำแหน่งถัดไปของเลขฐาน 2 คือผลการหารเลขฐาน 10 โดย 2 และทิ้งเศษที่ได้ ซึ่งเท่ากับ 10 และเราจะเพิ่มบริเวณทางซ้ายของบริเวณที่เคลื่อนไปเข้าไป
20 | 20 | 20 | 10 | 2

5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 จนกว่าจะเหลือเลข 0 ที่ใช้สำหรับการแปลงทั้งหมด
20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 2

6. เรียงรหัสที่ได้จากขั้นตอนที่ 5 จากบริเวณทางขวาสุดจนถึงบริเวณตัวเลขที่เราเริ่มต้นเเปลง
20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 2

ผลลัพธ์ของการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 คือ 10100

FAQs:

1. เราสามารถแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐานอื่นๆ ได้หรือไม่?
ใช่ เราสามารถแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐานอื่นๆ ได้ เราสามารถใช้วิธีการแปลงที่ทำงานในระบบฐานอื่นได้ เช่นการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 16 (ฮีกซ์) หรือฐาน 8 (octal) โดยการหารเลขฐาน 10 ด้วยฐานที่ต้องการและเรียงรหัสที่ได้ทิ้งเศษที่ได้

2. การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐานอื่นๆ มีประโยชน์อย่างไร?
การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐานอื่นๆ มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างระบบที่ใช้ฐานเลขต่างๆ เช่น การแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 เป็นกรรมวิธีพื้นฐานของการทำงานกับคอมพิวเตอร์

3. มีวิธีการที่ดีกว่าในการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 อีกหรือไม่?
การแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 มีหลายวิธีและวิธีการอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้ การเลือกวิธีการดีกว่าขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเข้าใจของผู้ใช้ วิธีการที่ได้ถูกอธิบายในบทความนี้เป็นวิธีการที่เป็นที่นิยมมากและเข้าใจง่าย

4. ต้องมีความรู้พิเศษในการใช้วิธีการนี้หรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการใช้วิธีการนี้ วิธีการที่ได้ถูกอธิบายในบทความนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเข้าใจง่ายที่สุดที่สามารถใช้ได้ในการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

111010 เลขฐาน 2 มีค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ

111010 เลขฐาน 2 มีค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ

เลขฐาน 2 หรือที่เรียกง่ายๆว่าเลขฐานสองคือระบบการนับที่ใช้ตัวเลข 0 และ 1 เท่านั้น แต่ในขณะเดียวกัน เลขฐานสิบ คือระบบการนับที่ใช้ตัวเลขต่อเนื่องจากเลข 0 ถึง 9

เมื่อคำถามว่า 111010 เลขฐาน 2 มีค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ จะต้องเริ่มจากการแปลงเลขฐาน 2 ให้กลายเป็นเลขฐานสิบ ดังนั้นเราจะทำดังนี้

1. สมมุติว่าเรามีเลขฐาน 2 ที่กำลังตั้งคำถาม 111010
2. เขียนตำแหน่งของเลขแต่ละหลักออกมา โดยเริ่มจากทางขวาของตัวเลข 0 ให้เรียงตามลำดับไปจนถึงตัวเลขไกลล้วนไปถึง 1
3. นำตำแหน่งของเลขแต่ละหลักที่มีค่าเท่ากับ 1 แล้วคูณด้วย 2 ยกกำลังด้วยกำลังของตำแหน่งของแต่ละหลัก
4. หลังจากนั้น นำผลลัพธ์ของการคูณทั้งหมดมารวมกัน

ตัวอย่างเช่นเลขฐาน 2 ของ 111010 ก็คือ:

(1 * 2^5) + (1 * 2^4) + (1 * 2^3) + (0 * 2^2) + (1 * 2^1) + (0 * 2^0) = 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 58

ดังนั้น 111010 เลขฐาน 2 มีค่าเท่ากับ 58 เลขฐานสิบ

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: ทำไมเราถึงต้องแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐานสิบ?
คำตอบ: การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐานสิบช่วยให้เราเข้าใจค่าของเลขฐาน 2 ได้ง่ายขึ้น โดยการแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐานสิบ เราสามารถใช้ความสัมพันธ์กับเลขฐานสิบที่เราคุ้นเคยมากกว่า

คำถาม: นอกจากการแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐานสิบ สามารถแปลงกลับได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่สามารถแปลงกลับได้ การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐาน 2 นั้นเป็นกระบวนการที่คล้ายคลึงกับการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐาน 2 โดยใช้วิธีการหารจำนวนเต็มด้วย 2 และนำเศษที่ได้เพื่อเข้ารหัสตัวเลขแต่ละหลัก

คำถาม: เลขฐาน 2 ใช้ในการประยุกต์ใช้งานแบบไหนบ้าง?
คำตอบ: เลขฐาน 2 เป็นระบบการนับที่มีประโยชน์ในการทำงานทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถแทนค่าข้อมูลด้วยเลขฐาน 2 ได้เป็นอย่างดี ไอพีแอดเดรส (IP Address) ในระบบเน็ตเวิร์ก เพียงแต่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น

คำถาม: มีอีกแบบของระบบเลขฐานอื่นๆในแวดวงคอมพิวเตอร์หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ นอกเสียจากระบบเลขฐาน 2 โลกคอมพิวเตอร์ยังไปใช้งานระบบเลขฐานอื่นอีกมาก รวมถึงเลขฐาน 8 (เลขฐานแปด) และเลขฐาน 16 (เลขฐานสิบหก) เป็นต้น

คำถาม: การเรียงลำดับตำแหน่งของเลขคืออะไร?
คำตอบ: การเรียงลำดับตำแหน่งของเลขคือการเรียงลำดับตามค่าของหลักโดยมี 0 อยู่ในตำแหน่งด้านขวาสุด 1 อยู่ในตำแหน่งถัดไป 2 อยู่ในตำแหน่งถัดไป… และสุดท้ายคือการเรียงลำดับตามการเพิ่มค่าของตำแหน่งในระบบเลขฐาน 2 ขึ้นไปเรื่อยๆ

คำถาม: เลขแต่ละหลักในเลขฐาน 2 มีความหมายอย่างไร?
คำตอบ: ในเลขฐาน 2 เลขแต่ละหลักแสดงถึงค่าสองยกกำลังของตำแหน่งที่เลขนั้นอยู่ ดังนั้น การมีเลข 1 หมายถึงการอิงตำแหน่งข้างบนด้วยตัวเลขนั้นๆ ในขณะที่จะเป็น 0 หมายถึงไม่มีการอิง

เลขฐาน 2 เป็นระบบเลขที่อุกลักษณ์และสำคัญในโลกคอมพิวเตอร์ การแปลงจากเลขฐาน 2 เป็นเลขฐานสิบช่วยให้เราเข้าใจค่าของเลขฐาน 2 ได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามยังสามารถแปลงกลับได้เช่นเดียวกับการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐาน 2 และในโลกคอมพิวเตอร์ยังมีระบบเลขฐานอื่นๆอีกมากมายที่มีการประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย

ดูเพิ่มเติมที่นี่: kientrucxaydungviet.net

แปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10

แปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10

การแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 เป็นกระบวนการที่นิยมนำมาใช้ในด้านคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเมอร์อย่างแพร่หลาย ฐาน 2 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเลขฐานสอง คือระบบที่ใช้เลข 0 และ 1 ในการซัพพอร์ตหรือแทนตัวเลข ฐาน 10 หรือว่าเรียกในชื่อเป็นเลขฐานสิบเป็นแบบที่เราใช้ได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน กล่าวคือมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 9 เพื่อแสดงตัวเลขแต่ละตัว เช่น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

การแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 นั้นมีหลายวิธี โดยวิธีที่สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วมากที่สุดคือวิธีการใช้ระบบสมการทางการคำนวณในการแปลง เมื่อต้องการแปลงเลขชุดอักษรที่เป็นเลขฐานสอง ให้ตั้งตัวเลขทีละหลักของเลขฐานสองตามลำดับดังที่แสดงตัวอย่างต่อไปนี้

ถ้ามีตัวเลขสองตำแหน่งติดกัน เช่น 10101001 ให้ใช้สูตร 2^7×1 + 2^6×0 + 2^5×1 + 2^4×0 + 2^3×1 + 2^2×0 + 2^1×0 + 2^0×1 ในการคำนวณ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นเลขฐาน 10 คือ 169

ตัวเลขในสมการดังกล่าวจะเป็นหลักสองของ 2 ยกกำลังด้วยเลขประจำหลักของเลขฐานสอง ซึ่งเป็นเลขฐาน 10 เรียงตามลำดับ คูณกับเลขประจำหลักของตัวเลขฐานสองก่อน แล้วนำผลลัพธ์ทั้งหมดมาบวกกัน

แต่วิธีการแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 โดยใช้สมการอาจทำให้เกิดความยุ่งยาก เพราะต้องตรวจสอบจำนวนหลักเพื่อตั้งสมการบนกับหลักแต่ละหลัก อย่างไรก็ตาม เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 ผ่านโปรแกรมได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้การแปลงเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. ไม่สามารถแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 ได้ด้วยตัวเองหรือไม่?
ใช่ สามารถแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 ได้ด้วยตัวเอง แต่แนะนำให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

2. ทำไมควรแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10?
การแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 เป็นกระบวนการสำคัญในการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยภายในคอมพิวเตอร์ ค่าของข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่เป็นเลขฐานสอง แต่มนุษย์คนทั่วไปมักใช้เลขฐานสิบในการรับรู้และการทำงาน ดังนั้นการแปลงฐาน เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถใช้งานได้ทันที

3. การแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 มีประโยชน์อย่างไร?
การแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 สามารถช่วยให้เราทราบค่าตัวเลขที่ถูกเก็บเป็นเลขฐานสองในรูปแบบที่เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น เราสามารถทราบค่าเลขฐานสองในรูปแบบของเลขฐานสิบได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่มีความยุ่งยาก

4. บริษัทหรือองค์กรที่ใช้เลขฐาน 2 เป็นฐานในการทำงานได้อย่างไร?
ในฐานะที่เลขฐาน 2 เป็นฐานสองที่ใช้ในด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเมอร์มักจะทำการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบก่อน ก่อนที่จะนำข้อมูลมาใช้งานหรือประมวลผลต่อไป

5. การแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 มีความสำคัญอย่างไรในการเขียนโปรแกรม?
การแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกนำเข้าหรือหาคำตอบที่ต้องการ โดยแล้วทุกค่าจะต้องถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ทำงานได้ตามที่ต้องการเสมอ

แปลงฐาน10เป็นฐาน16

แปลงฐาน10เป็นฐาน16: เทคนิคในการช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูล

ในคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ การแปลงฐานเป็นฐานอื่นๆ เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ฐาน 10 เป็นระบบฐานที่เราทำความเข้าใจและใช้งานกันมากที่สุดทั่วไป แต่บางครั้งเราอาจต้องการแปลงค่าในฐาน 10 ให้เป็นฐานอื่น เช่น ฐาน 2 ฐาน 8 หรือ ฐาน 16 เพื่อเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาใดๆ ที่สะดวกและง่ายต่อการคำนวณ

ในบทความนี้ เราจะสอนวิธีการแปลงฐาน 10 เป็นฐาน 16 โดยใช้เทคนิคการแปลงฐานที่สามารถนำไปใช้กับตัวเลขใดๆ ที่คุณต้องการ

เทคนิคแปลงฐาน 10 เป็นฐาน 16

1. แบ่งตัวเลขหน้าเป็นกลุ่มที่มีจำนวน 4 ตัวอักษรต่อกลุ่ม
ตัวอย่างเช่น ตัวเลข 123456789 สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้เป็น 12 และ 34 และ 56 และ 78 และ 9

2. แปลงตัวเลขในแต่ละกลุ่มจากฐาน 10 เป็นฐาน 16
ในฐาน 10 เรามีตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 9 แต่ในฐาน 16 เรามีตัวเลขตั้งแต่ 0-9 และตัวอักษร A-F (หรือ a-f) ตัวอักษร A แทนตัวเลข 10, B แทนตัวเลข 11, และอื่นๆ ไปเรียงต่อกัน จนถึง F แทนตัวเลข 15

3. รวมตัวเลขที่ได้จากการแปลงแต่ละกลุ่มตามลำดับ
ตัวอย่างเช่น 12 ในฐาน 10 จะเท่ากับ C ในฐาน 16 (1×10^1 + 2×10^0 = 12) และ 34 เท่ากับ 22 (3×10^1 + 4×10^0 = 34)

4. จัดตัวอักษรที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ให้เรียงลำดับให้ถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เรามีตัวเลข A และ C (10 และ 12) เราจะเรียงลำดับให้เป็น CA (12 และ 10)

5. รวมตัวอักษรที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 และเป็นข้อมูลในฐาน 16 ของตัวเลขในฐาน 10 ที่เราต้องการแปลง

ตัวอย่างการแปลงฐาน 10 เป็นฐาน 16
เราจะนำตัวเลข 123 มาแปลงให้เป็นฐาน 16

1. แบ่งตัวเลขหน้าออกเป็นกลุ่ม
ตัวเลข 123 เราสามารถแบ่งเป็น 1 และ 2 และ 3

2. แปลงตัวเลขในแต่ละกลุ่มไปเป็นฐาน 16
1 เท่ากับ 1 ในฐาน 16
2 เท่ากับ 2 ในฐาน 16
3 เท่ากับ 3 ในฐาน 16

3. รวมตัวเลขในแต่ละกลุ่มตามลำดับ
ตัวเลขในกลุ่มแรกคือ 1, ในกลุ่มที่สองคือ 2, และในกลุ่มสุดท้ายคือ 3

4. จัดตัวอักษรตามลำดับ
1, 2, 3

5. รวมตัวอักษรทั้งหมดเป็นข้อมูลในฐาน 16
รวมกันได้เป็น 123 ในฐาน 16

คำถามที่พบบ่อย

1. การแปลงฐาน 10 เป็นฐาน 16 มีประโยชน์อย่างไร?
การแปลงฐานต่างๆ เป็นฐานที่คุณต้องการสามารถช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลและทำการคำนวณได้อย่างรวดเร็ว เช่น ในคอมพิวเตอร์การแปลงฐาน 10 เป็นฐาน 16 เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับแปลงฐานอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้ในการคำนวณต่างๆ

2. ฐาน 16 คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร?
ฐาน 16 เป็นระบบฐานที่มีตัวเลขและตัวอักษรเพื่อระบุค่าข้อมูล ฐาน 16 นิยมถูกใช้ในงานด้านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากฐาน 16 มีตัวเลขและตัวอักษรมากกว่าฐานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้สะดวกและง่ายต่อการคำนวณและแสดงผลข้อมูล

3. ฐาน 16 เกี่ยวข้องกับฐานอื่นอย่างไร?
ฐาน 16 เกี่ยวข้องกับฐานอื่นๆ เนื่องจากเราสามารถแปลงตัวเลขของฐาน 10 (หรือฐานอื่น) เป็นฐาน 16 โดยใช้เทคนิคที่เรียนรู้ได้ในบทความนี้

4. การแปลงฐานทั่วไปมีข้อจำกัดอะไรบ้าง?
การแปลงฐานอาจมีข้อจำกัดตามการใช้งานและข้อมูลที่ต้องการแปลง หากมีค่าข้อมูลที่มากหรือซับซ้อนเกินไปอาจทำให้การแปลงฐานด้วยเทคนิคง่ายๆ นี้กลายเป็นภาระหนักและทำให้ความผิดพลาด เพราะฉะนั้น การใช้เทคนิคนี้ควรถูกใช้ในกรณีที่มีข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป

สรุป
การแปลงฐาน 10 เป็นฐาน 16 เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคนิคการแบ่งตัวเลขออกเป็นกลุ่ม แปลงตัวเลขในแต่ละกลุ่มจากฐาน 10 เป็นฐาน 16 และรวมตัวเลขที่ได้ตามลำดับ เราสามารถแปลงฐาน 10 เป็นฐาน 16 ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

วิธี แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ทศนิยม

วิธี แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ทศนิยม

เลขฐาน 10 เป็นระบบเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเราใช้เลขฐานนี้ในการคำนวณทั้งในเชิงธรรมชาติและวิทยาศาสตร์. และแม้เราจะคุ้นเคยกับระบบเลขฐาน 10 อยู่แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม บางครั้งเราอาจต้องการที่จะแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ทศนิยม เพื่อให้ได้ค่าที่มีทศนิยมมากขึ้นหรือแม้แต่เอาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ต้องการความแม่นยำมากขึ้น. ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ทศนิยมในลักษณะที่คำนึงถึงความแม่นยำสูงของผลลัพธ์

1. แปลงเลขจำนวนเต็มฐาน 10 เป็นฐาน 2:
– เริ่มต้นจากเลขฐาน 10 ที่ต้องการแปลง
– หารเลขฐาน 10 ด้วย 2 และเก็บเศษที่ได้
– หารเลขฐาน 10 ที่ได้จากข้อ 2 ด้วย 2 อีกครั้ง และเก็บเศษที่ได้
– ทำข้อ 3 อีกครั้งจนกว่าการหารจะได้ผลลัพธ์เป็น 0
– เรียงเลขเศษที่ได้จากข้อ 4 จากล่างขึ้นบน เพื่อสร้างตัวเลขใหม่ในฐาน 2

ตัวอย่าง
เราจะแปลงเลขฐาน 10 ชุดเลขดังต่อไปนี้เป็นฐาน 2
– 185 ให้ผลลัพธ์เป็น 10111001
– 42 ให้ผลลัพธ์เป็น 00101010
– 1234 ให้ผลลัพธ์เป็น 10011010010

2. แปลงเลขทศนิยมฐาน 10 เป็นฐาน 2:
– เริ่มต้นจากเลขฐาน 10 ที่ต้องการแปลง
– คูณเลขฐาน 10 ตัวเก่าด้วย 2
– จำรวมผลคูณที่ได้ในข้อ 2 และของปัด 1 จากทศนิยม ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0 ถ้ายังมีทศนิยมสดและเริ่มต้นใหม่จากข้อ 2 อีกครั้ง
– เรียงผลรวมที่ได้ในข้อ 3 เพื่อให้ได้เลขฐาน 2 ทศนิยม

ตัวอย่าง
เราจะแปลงเลขฐาน 10 ทศนิยมชุดเลขดังต่อไปนี้เป็นฐาน 2
– 11.25 ให้ผลลัพธ์เป็น 11.01
– 1.125 ให้ผลลัพธ์เป็น 1.001
– 29.75 ให้ผลลัพธ์เป็น 11101.11

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):
1. ทำไมเราต้องแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ทศนิยม?
– การแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ทศนิยมช่วยเพิ่มความแม่นยำในการหาผลลัพธ์. เลขฐาน 2 ทศนิยมมีความแม่นยำมากกว่าเลขฐาน 10 เพราะเริ่มจากฐาน 2 ที่อยู่ใกล้กับรูปแบบของคอมพิวเตอร์

2. การแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ทศนิยมนั้นยากไหม?
– การแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ทศนิยมไม่ได้ยาก ใช้วิธีการหารและการคูณกระบวนการง่าย ๆ ที่สามารถทำได้โดยใช้กระดาษและดินสอ. ยิ่งใช้เครื่องคิดเลขหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เราจะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

3. ทำไมการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ทศนิยมถึงน่าสนใจ?
– การแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ทศนิยมมีความสำคัญเพราะใช้ในการคำนวณสำคัญในด้านการโปรแกรมความแม่นยำสูง, เช่น ในการคำนวณแบบสองจุดทศนิยม, การดำเนินงานทางการเงิน, การทำงานของเครื่องคิดเลขและอื่น ๆ

4. ฉันสามารถใช้เครื่องคิดเลขหรือโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ในการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ทศนิยมได้หรือไม่?
– ใช่, เครื่องคิดเลขหรือโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์สามารถทำการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ทศนิยมให้เราได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

ในสรุป, การแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 ทศนิยมเป็นกระบวนการที่ง่ายและสนุกที่ให้เราทำ. เราสามารถใช้วิธีการหารและคูณเลขฐาน 10 ด้วย 2 เพื่อแปลงเลขจำนวนเต็มและทศนิยมให้เป็นฐาน 2. การใช้เครื่องคิดเลขหรือโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่รวดเร็วและง่ายในการทำการแปลง. กระบวนการนี้มีความสำคัญในการคำนวณแบบที่มีความแม่นยำสูง และมีการใช้งานในอุตสาหกรรมหลายประเภท.

พบ 17 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โปรแกรม แปลง เลข ฐาน 10 เป็น ฐาน 2.

ภาษาซี - การเขียนโปรแกรมแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง [Decimal To Binary] -  Youtube
ภาษาซี – การเขียนโปรแกรมแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง [Decimal To Binary] – Youtube
โค้ด Python แปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสอง – Cs Developers.
โค้ด Python แปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสอง – Cs Developers.
โปรแกรมแปลงเลขฐาน 2-16 รองรับจำนวนเต็มและทศนิยมบวก
โปรแกรมแปลงเลขฐาน 2-16 รองรับจำนวนเต็มและทศนิยมบวก
Problem Solving (C/C++) แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 - Youtube
Problem Solving (C/C++) แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 – Youtube
วิธีการแปลงเลขฐาน
วิธีการแปลงเลขฐาน
วิธีการแปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2 - Youtube
วิธีการแปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2 – Youtube
จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง,แปด,สิบหก - Ppt ดาวน์โหลด
จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง,แปด,สิบหก – Ppt ดาวน์โหลด
การแปลงเลขฐานต่างๆ
การแปลงเลขฐานต่างๆ
สร้างโปรแกรมแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 แบบ Windows Form Application
สร้างโปรแกรมแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 แบบ Windows Form Application
สร้างโปรแกรมแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8 แบบ Windows Form Application
สร้างโปรแกรมแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8 แบบ Windows Form Application
Linear Data Structure)| Stack | แปลงเลขฐานสิบ เป็น เลขฐานสอง ด้วย Python +  Stack – |H4Xt1V1T13Z|
Linear Data Structure)| Stack | แปลงเลขฐานสิบ เป็น เลขฐานสอง ด้วย Python + Stack – |H4Xt1V1T13Z|
No5 แปลงฐาน2ทศนิยมเป็นฐาน10ทศนิยม - Youtube
No5 แปลงฐาน2ทศนิยมเป็นฐาน10ทศนิยม – Youtube
แปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 และ แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 - Youtube
แปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 และ แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 – Youtube
Falook Glico: Floating Point Representation
Falook Glico: Floating Point Representation
โปรแกรมแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง - Youtube
โปรแกรมแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง – Youtube
Binary Programe (โปรแกรมเลขฐานสอง): กุมภาพันธ์ 2013
Binary Programe (โปรแกรมเลขฐานสอง): กุมภาพันธ์ 2013
Binary Number System หรือ ระบบเลขฐานสอง คืออะไร ?
Binary Number System หรือ ระบบเลขฐานสอง คืออะไร ?
การแปลงฐาน 2 เป็นฐาน10 ง่ายๆ ใน 1 นาที !! - Borntodev Fasttrack Ep.1 -  Youtube
การแปลงฐาน 2 เป็นฐาน10 ง่ายๆ ใน 1 นาที !! – Borntodev Fasttrack Ep.1 – Youtube
การแปลงเลขฐานต่างๆ
การแปลงเลขฐานต่างๆ
ช่วยแปลงเลขฐาน2เป็นตัวอักษรไทยหน่อยครับ!? - Pantip
ช่วยแปลงเลขฐาน2เป็นตัวอักษรไทยหน่อยครับ!? – Pantip
ระบบเลขฐานและการแปลง Excel - Youtube
ระบบเลขฐานและการแปลง Excel – Youtube
ใบความรู้ที่ 01 ระบบเลขฐาน | Pdf
ใบความรู้ที่ 01 ระบบเลขฐาน | Pdf
การแปลงเลขฐาน
การแปลงเลขฐาน
ภาษาซีข้อนี้ทำอย่างไรครับ - Pantip
ภาษาซีข้อนี้ทำอย่างไรครับ – Pantip
การแปลงเลขฐานต่างๆ
การแปลงเลขฐานต่างๆ
วิธีการ แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: บทที่ 2 ระบบตัวเลขและการเข้ารหัส
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: บทที่ 2 ระบบตัวเลขและการเข้ารหัส
ทำความรู้จักกับเกมลับสมองที่ใช้เลขฐานสองเป็นพื้นฐานกันครับ - Pantip
ทำความรู้จักกับเกมลับสมองที่ใช้เลขฐานสองเป็นพื้นฐานกันครับ – Pantip
การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา วิชาเทคโนโลยีสารสนเศ 3: แหล่งการเรียนรู้ที่ 1 ระบบ เลขฐานและตรรกศาสตร์
การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา วิชาเทคโนโลยีสารสนเศ 3: แหล่งการเรียนรู้ที่ 1 ระบบ เลขฐานและตรรกศาสตร์
แปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ-4(1) - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-16 หน้า | Pubhtml5
แปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ-4(1) – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-16 หน้า | Pubhtml5
วิธีการแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 โดย Mr.Jodoi - Youtube
วิธีการแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 โดย Mr.Jodoi – Youtube
วิธีการ แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสองหรือฐานสิบ: 6 ขั้นตอน
วิธีการ แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสองหรือฐานสิบ: 6 ขั้นตอน
การแปลงเลขฐาน
การแปลงเลขฐาน
Excel : แปลงเลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก - Youtube
Excel : แปลงเลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก – Youtube
Electronic สำมะปิ: ระบบเลขฐาน
Electronic สำมะปิ: ระบบเลขฐาน
แปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ-4(1) - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-16 หน้า | Pubhtml5
แปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ-4(1) – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-16 หน้า | Pubhtml5
การแปลงเลขฐานต่างๆ
การแปลงเลขฐานต่างๆ
No4 แปลงทศนิยมฐาน10เป็นฐานใดๆ - Youtube
No4 แปลงทศนิยมฐาน10เป็นฐานใดๆ – Youtube
วิธีแปลง ตัวเลข มาเป็น Ascii ใน Excel | Ba-Na-Na เรื่องกล้วยๆ
วิธีแปลง ตัวเลข มาเป็น Ascii ใน Excel | Ba-Na-Na เรื่องกล้วยๆ
แปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 และ แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 - Youtube
แปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 และ แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 – Youtube
Changebase (โปรแกรม Changebase แปลงเลขฐานทางคณิตศาสตร์ ฟรี) 2.0.1
Changebase (โปรแกรม Changebase แปลงเลขฐานทางคณิตศาสตร์ ฟรี) 2.0.1
วิธีการ แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง: 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง: 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ – ภาคเรียนที่ 1/2566
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ – ภาคเรียนที่ 1/2566
วิธีการ แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสองหรือฐานสิบ: 6 ขั้นตอน
วิธีการ แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสองหรือฐานสิบ: 6 ขั้นตอน
ระบบเลขฐาน
ระบบเลขฐาน
เทคนิคการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบและฐานสิบเป็นฐานสอง - Youtube
เทคนิคการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบและฐานสิบเป็นฐานสอง – Youtube
01 หน่วยที่ 01 | Pdf
01 หน่วยที่ 01 | Pdf
แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10 ให้หน่อยค่ะ - Pantip
แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10 ให้หน่อยค่ะ – Pantip
02.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Plc E - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-17 หน้า | Pubhtml5
02.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Plc E – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-17 หน้า | Pubhtml5
01 หน่วยที่ 01 | Pdf
01 หน่วยที่ 01 | Pdf

ลิงค์บทความ: โปรแกรม แปลง เลข ฐาน 10 เป็น ฐาน 2.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ โปรแกรม แปลง เลข ฐาน 10 เป็น ฐาน 2.

ดูเพิ่มเติม: https://kientrucxaydungviet.net/category/innovative-cities/

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *