Skip to content
Trang chủ » Top 45 มูลนิธิยุวพัฒน์

Top 45 มูลนิธิยุวพัฒน์

รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ มูลนิธิยุวพัฒน์ อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่นี่ kientrucxaydungviet.net.

30 ปี มูลนิธิยุวพัฒน์ - โครงการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ร้านปันกัน]

มูลนิธิยุวพัฒน์: การส่งเสริมความเจริญของเยาวชนไทย

มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิยุวพัฒน์: สร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญของชุมชน มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นองค์กรที่มีพันธสัญญาต่อการสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่ยั่งยืนและชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย มูลนิธิยุวพัฒน์ได้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณวรสุทธิ์ บุติพันธ์ ชาวเมืองราชบุรีภายใต้วัย 22 ปีในวันแรกที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ซึ่งชื่อเนื่องด้วยความที่เขาต้องการให้ชีวิตที่นำมาหายากของเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไม่เพียงแค่ของเขาเอง แต่เขาต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเขาด้วย ภารกิจและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิยุวพัฒน์มีภารกิจหลักที่จะสร้างความเรียบร้อยและเสริมสร้างทักษะสำหรับเยาวชนในชุมชนเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตัว ผ่านโครงการฝึกอบรมและการสนับสนุนการศึกษา เด็กและเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์จะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมร่วมสมัย เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โครงสร้างการบริหารงานของมูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิยุวพัฒน์มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีความเป็นระเบียบและเป็นประสบการณ์ โดยมีบอร์ดผู้บริหารที่ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจ ที่มีความชำนาญในการนำทางและบริหารการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละศาสตร์เฉพาะด้านที่มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงการและกิจกรรมต่าง… Read More »มูลนิธิยุวพัฒน์: การส่งเสริมความเจริญของเยาวชนไทย